Не знаєш де опублікувати свою роботу?

Слідкуй за рубрикою Конференції. Завжди корисна інформація, ключові дати та активні контакти!


Навчальний процес > Опис дисциплін > 1 Курс > Алгоритмізація та програмування 1
Алгоритмізація та програмування 1

Алгоритмізація та програмування 1

Перший кредитний модуль дисципліни "Алгоритмізація та програмування"
Лектор: Романов Валерій Володимирович, викладач

Метою дисципліни є ознайомлення студентів з програмним інструментальним забезпеченням вищого рівня, за допомогою якого можливо розробляти компактні та ефективні прикладні програми. Вивчення мови, С та основ С++ для розробки програм. Навчити основним прийомам програмування з урахуванням сучасних тенденцій розвитку цієї галузі.

Завдання вивчення дисципліни полягає у формуванні системи наступних знань та умінь.

Знання:

 • можливості ПЕОМ;
 • сучасний інструментарій ПК;
 • типові алгоритмічні конструкції;
 • способи розробки алгоритмів;
 • етапи обробки програм на ПЕОМ;
 • скалярні та структурні типи даних;
 • методи структурного, модульного та об'єктно-орієнтованого програмування.

Уміння:

 • використовувати ПК, як звичайний інструмент для діловиробницства;
 • складати програми для розв'язання інженерних та науково-технічних завдань;

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Розділ 1. Інструментальне програмне забезпечення. Системи програмування.

 • Тема 1.1 Цілі і завдання дисципліни, її структура, зміст. Технологія програмування. Парадігми програмування.
 • Тема 1.2 Системи програмування. Інтегровані системи розробки програм.

Розділ 2. Процедурне-орієнтоване програмування Алгоритмічна мова C.

 • Тема 2.1 Основні елементи мови.
 • Тема 2.2 Оператори.
 • Тема 2.3 Структуровані типи змінних. Масиви. Рядки.
 • Тема 2.4 Підпрограми-процедури та функції.
 • Тема 2.5 Файли.
 • Тема 2.6 Множинний тип даних.
 • Тема 2.7 Структурний тип даних – записи.
 • Тема 2.8 Динамічна пам‘ять. Вказівники та динамічні змінні
 • Тема 2.9 Бібліотечні модулі користувача.
 • Тема 2.10 Стандартні бібліотечні модулі.
 • Тема 2.11 Створення інтерфейсу користувача.