Не знаєш де опублікувати свою роботу?

Слідкуй за рубрикою Конференції. Завжди корисна інформація, ключові дати та активні контакти!


Навчальний процес > Опис дисциплін > 1 Курс > Алгоритмізація та програмування 2
Алгоритмізація та програмування 2

Алгоритмізація та програмування 2

Другий кредитний модуль дисципліни "Алгоритмізація та програмування"
Лектор: Романов Валерій Володимирович, викладач

Метою дисципліни є ознайомлення студентів з програмним інструментальним забезпеченням вищого рівня, за допомогою якого можливо розробляти компактні та ефективні прикладні програми. Вивчення мови, С та основ С++ для розробки програм. Навчити основним прийомам програмування з урахуванням сучасних тенденцій розвитку цієї галузі.

Завдання вивчення дисципліни полягає у формуванні системи наступних знань та умінь.

Знання:

 • можливості ПЕОМ;
 • сучасний інструментарій ПК;
 • типові алгоритмічні конструкції;
 • способи розробки алгоритмів;
 • етапи обробки програм на ПЕОМ;
 • скалярні та структурні типи даних;
 • методи структурного, модульного та об'єктно-орієнтованого програмування.

Уміння:

 • використовувати ПК, як звичайний інструмент для діловиробницства;
 • складати програми для розв'язання інженерних та науково-технічних завдань;

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Розділ 1. Основи алгоритмізації та програмування. Інструментальне програмне забезпечення. Системи програмування.

 • Тема 1.1 Цілі і завдання дисципліни, її структура, зміст. Інструментальне програмне забезпечення
 • Тема 1.2 Системи програмування. Інтегровані системи розробки програм. Програмування в UNIX подібних операційних системах.

Розділ 2. Процедурне-орієнтоване програмування Алгоритмічна мова С.

 • Тема 2.1 Прості конструкції мови.
 • Тема 2.2 Вирази, операнди. операції.
 • Тема 2.3 Оператори мови С.
 • Тема 2.4 Введення - виведення даних.
 • Тема 2.5 Масиви. Рядки.
 • Тема 2.6 Функції.
 • Тема 2.7 Класи пам'яті.
 • Тема 2.8 Директиви препроцесору.
 • Тема 2.9 Вказівники, масиви, рядки.
 • Тема 2.10 Робота з файлами.
 • Тема 2.11 Динамічна пам'ять .Організація даних в оперативній пам'яті.
 • Тема 2.12 Структури та об'єднання.
 • Тема 2.13 Графіка.

Розділ 3.Вступ до об’єктно-орієнтованого програмування. Алгоритмічна мова С++.

 • Тема 3.1 Об’єктно-орієнтоване програмування.
 • Тема 3.2 Організація введення-виведення в С++.