Не знаєш де опублікувати свою роботу?

Слідкуй за рубрикою Конференції. Завжди корисна інформація, ключові дати та активні контакти!


Навчальний процес > Опис дисциплін > 1 Курс > Теорія алгоритмів
Теорія алгоритмів

Теорія алгоритмів

Лектор: Романов Валерій Володимирович, викладач

Метою дисципліни є навчити студенти аналізувати різні алгоритми, ознайомити з тим, як алгоритми впливають на ефективність програм, сформувати у студента погляд на програмування, як на предмет наукового познання і поле для інтелектуальної діяльності.

Завдання вивчення дисципліни полягає у формуванні системи наступних знань та умінь.

Знання:

  • про структурний підхід до розробки алгоритмів;
  • про оцінки їх ефективності.

Уміння - компетентно і відповідально вирішувати на основі здобутих знань наступні комплексні задачі:

  • розробки, вибору та перетворення алгоритмів;
  • ефективної реалізації програмного продукту і проведення за його допомогою досліджень засобами обчислювальної техніки;
  • модернізації математичного, алгоритмічного та програмного забезпечення з метою підвищення надійності та ефективності його функціювання.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Розділ 1. Основи аналізу алгоритмів.

Розділ 2. Алгоритми сортування. Аналіз ефективності алгоритмів сортування.

Розділ 3. Алгоритми пошуку. Аналіз ефективності алгоритмів пошуку.

Розділ 4. Основні методи побудови алгоритмів. Алгоритмічні стратегії.

Розділ 5. Алгоритми обчислювальної геометрії.