Не знаєш де опублікувати свою роботу?

Слідкуй за рубрикою Конференції. Завжди корисна інформація, ключові дати та активні контакти!


Навчальний процес > Опис дисциплін > 1 Курс > Структури та алгоритми обробки даних
Структури та алгоритми обробки даних

Структури та алгоритми обробки даних

Лектор: Романов Валерій Володимирович, викладач

Метою дисципліни є ознайомлення студентів з основними, класичними алгоритмами, які використовуються при програмуванні, навчити, як техніці програмування, так і мистецтву програмування.

Завдання вивчення дисципліни полягає у формуванні системи наступних знань та умінь.

Знання:

  • про можливості ПЕОМ;
  • про сучасний інструментарій ПК;
  • про типові алгоритмічні конструкції;
  • про способи розробки алгоритмів;
  • про етапи обробки програм на ПЕОМ;
  • про скалярні та структурні типи даних.

Уміння:

  • розв’язувати спектр проблем при рішенні практичних задач від проблеми формалізації задачі до проблем, які постають у час виконання закінченої програми;
  • застосовувати вибраний або розроблений алгоритм до конкретних вихідних даних задачі, яка вирішується.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Розділ 1. Математичний вступ до алгоритмів.

Розділ 2. Структури даних.

Розділ 3. Основи алгоритмізації обчислювальних процесів. Алгоритми.