Шановні абітурієнти,
З питань вступу до НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» на перший та п’ятий курс - звертайтеся до приймальної комісії

Докладніше про ННК «ІПСА» на сайті приймальної комісії

З питань отримання другої вищої освіти звертатися до відділення післядипломної освіти
ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського».

Вступ > Бакалавр

Дні відкритих дверей-2017

08.04.2017 12:00 - Місце проведення 35-001.

У зв'язку з проведенням пробного ЗНО 08.04.2017 день відкритих дверей переноситься з 08.04.2017 на 21.04.2017 в 19-00, ауд. 001-35. Чекаємо на вас.

Телефони для довідок: 236-39-87

Бакалавр на базі повної середньої освіти (середньої школи)

Бакалавр - Правила прийому

Кафедра Системного Проектування (СП) «ІПСА» запрошує талановитих хлопців і дівчат для навчання за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки і інформаційні технології».

Ви маєте можливість поступити на перший рівень підготовки (бакалавр), якщо маєте повну середню освіту і вступите до НТУУ «КПІ» за правилами цього року .

Для тих, хто не набирає достатньої кількості балів для навчання за кошти держбюджету, існує форма навчання за контрактом (вартість контракту щорічно затверджується ректоратом НТУУ «КПІ»).

Якщо ви протягом двох семестрів будете навчатися без трійок, ви будете переведені на вільні бюджетні (безкоштовні) місця.

Шановні  абітурієнти

Ми всі живемо у глобальному інформаційному просторі. Кількома кліками на клавіатурі комп’ютера чи мобільного пристрою незалежно від часу та місця знаходження можна отримати будь яку інформацію, можливість аудіо і відео спілкування, здійснення покупок і комп’ютерних розваг. Це стало вже звичним. Сьогодні всесвітнє павутиння, швидко розвиваючись, пропонує все нові і нові послуги (сервіси), надає у спільне використання тисячам індивідуальних і професійних користувачів таке програмне забезпечення і апаратні мережеві ресурси (хмарні сервіси), які для кожного з них окремо є економічно невиправданими чи взагалі недоступними.

Для того, щоб створювати, обслуговувати, застосовувати в роботі підприємств і організацій такі сервіси потрібні спеціалісти, що володіють знаннями та уміннями, які надають саме «Комп’ютерні науки і інформаційні технології».

В області комп'ютерних наук зазвичай виділяють наступні основні розділи:

 • алгоритми і структури даних,
 • мови програмування,
 • архітектура комп'ютерів,
 • операційні системи і комп'ютерні мережі,
 • розробка програмного забезпечення,
 • бази даних і інформаційно-пошукові системи,
 • штучний інтелект,
 • комп'ютерна графіка,
 • інтерфейс людини і інформаційної системи та ін.

Метою навчання комп'ютерним наукам є підготовка фахівців, що володіють комплексними знаннями в області програмного та апаратного забезпечення і чітко розуміють їхню взаємодію. Стати фахівцем з сучасних інформаційних технологій (ІТ) можливо тільки за умови комплексного вивчення всіх складових частин комп'ютерних наук.

Методи підготовки кафедри СП спрямовані на формування у фахівця системного мислення, широкого кругозору у сфері інформаційних технологій, навичок і умінь, спрямованих на створення власних, експлуатацію відомих і самостійне опанування новими програмно-апаратними комп'ютерними системами. Такого фахівця можна назвати системний інтегратор.

Основні цикли підготовки і спеціалізації

Після отримання диплома бакалавра «комп'ютерних наук і інформаційних технологій» кафедра СП пропонує випускникам підготовку за другим рівнем (магістр) і третім рівнем (доктор філософії –PhD) з двох спеціалізацій:

«Інформаційні системи і технології проектування» спрямована на створення і застосування комп’ютерних систем на базі сучасних ІТ для автоматизації організаційної та інженерної діяльності підприємств і комп’ютерного проектування різноманітних об’єктів техніки та штучного оточення людини: побудова інформаційних систем та баз даних, створення програмного забезпечення для розподілених інформаційних систем, конфігурація обчислювальної інфраструктури організації з використанням сучасних Інтернет – технологій і управління нею, використання ІТ для наскрізного проектування нових елементів інформаційних систем та їх елементної бази, для управління бізнесом.

«Системне проектування сервісів» спрямована на створення, налаштування і моделювання систем сервісів різноманітного призначення: функціональних, інфраструктурних, управлінських: застосування сервіс–орієнтованої архітектури програмного забезпечення, використання сучасних Інтернет – технологій, технології web-сервісів та пошуку сервісів, методів та технологій аналізу надвеликих обсягів даних, технологій управління документообігом та управління проектами.

При складанні навчальних планів і програм окремих дисциплін основна увага була приділена наступних напрямах підготовки:

Підготовка з програмування включає розвиток алгоритмічного мислення, засвоєння всіх основних розділів «програмної інженерії», найбільш розповсюджених мов програмування (С, С++, C#, Java, PHP, ASP net, Pyton, HTML 5, MPI і т.д.) і мов програмних продуктів (Visual Studio, Eclipse, MySQL, NetBeans, Intelij IDEA, QT Creator, Mathlab і т.д), придбання досвіду прикладного, системного і мережевого програмування.

Математична підготовка необхідна для створення моделей об'єктів і процесів інформатизації, які відрізняються різноманітністю використовуваних методів. Тому програма спрямована як на посилену загальну математичну підготовку, так і на засвоєння таких прикладних розділів як обчислювальна математика, математичне програмування, розподілені обчислення, обчислювальна геометрія, методи штучного інтелекту та інтелектуальної обробки великих масивів даних.

Технічна підготовка спрямована на отримання базових знань в області апаратних засобів сучасних інформаційних систем, а також комп'ютерних і телекомунікаційних мереж (включаючи такі новітні технології як GRID, «хмарні» і суперкомп'ютерні).

Системна підготовка з одного боку спрямована на вивчення системного і стандартного прикладного програмного забезпеченні (ПЗ комп'ютерних мереж, реляційних і об'єктно-орієнтованих СУБД, засобів захисту інформації, мультимедійних застосувань і т.д.). а з іншого – на опанування методів проектування комп'ютерних систем (від великих інтегральних схем до розподілених інформаційних систем, Web-порталів, тощо).

Перелік дисциплін навчального плану

З метою посилення практичної комп'ютерної підготовки майбутніх фахівців майже всі навчальні курси (навіть більшість математичних) підкріплено лабораторними практикумами, які проводяться на базі різноманітних прикладних систем автоматизації: обчислень, програмування, проектування, графіки, документообігу і т.д. Студенти також мають можливість ще в час навчання брати участь в реалізації інноваційних проектів, працюючи у спільних з партнерськими фірмами Melexis (Бельгія) і Miratech (Україна) науково-навчальних лабораторіях, в центрі суперкомп'ютерних обчислень НТУУ КПІ, центрі розвитку і підтримки сайту НТУУ «КПІ», отримати досвід супроводу і адміністрування потужної комп’ютерної мережі кафедри СП

Студенти широко залучаються до участі у наукових проектах кафедри, яка є постійним виконавцем Європейських міжнародних науково-технічних програм (7-ої Рамочної Програми ЄС, Рамкової програми ЄС Горизонт 2020), міжнародних програм Українського науково – технологічного центру (УНТЦ), Державних програм України з інформатизації.

Типові запитання абітурієнтів

 • 1. Комп’ютерні науки готують комплексного спеціаліста, а чи достатньою є підготовка, щоб працювати в окремому напрямі ?
 • 2. На ІПСА математики дуже жорстко ставляться до загальної математичної підготовки всіх студентів?
 • 3. Чи можна після першого курсу перейти з комп’ютерних наук на системний аналіз, чи навпаки?
 • 4. Якщо я маю високі бали для вступу до ІПСА, чи має значення, який напрям вибирати?
 • 5. Чи потрібна якась попередня підготовка з програмування для навчання на комп’ютерних науках?