Шановні абітурієнти,
З питань вступу до НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» на перший та п’ятий курс - звертайтеся до приймальної комісії

Докладніше про  ІПСА на сайті приймальної комісії

Про навчання краще спитайте у студради :)

Підготовчі курси ІПСА НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» чекають на учнів 10 та 11 класів
Початок занять вже з 1 жовтня!
Докладніше...

Вступ > Вступ на 1 курс (Бакалавр)

Виникли питання?

тел.: +38 (063) 363-92-60
e-mail: ipsa-vk@ukr.net
Склад відбіркової комісії

Інформація про вступ на 1 курс на сайті приймальної комісії НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Правила вступу до НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»: правила на сайті НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

ІПСА відкриває двері!

15.02.2020 час: 15:00 місце: 001 - 35 кор.
11.04.2020 час: 19:00 місце: 001 - 35 кор.

Всеукраїнські олімпіади з біології, хімії, математики та фізики для вступників:

з: 15.02.2020

Бакалавр на базі повної середньої освіти (середньої школи)

Вступ на Бакалаврат (за сертифікатами ЗНО) - Спеціальність: 122 комп’ютерні науки

Чому - Комп’ютерні науки ?

Ми всі живемо у глобальному інформаційному просторі. Сьогодні кількома кліками на клавіатурі комп’ютера чи мобільного пристрою незалежно від часу та місця перебування можна замовити покупки і сплатити рахунки, здійснити аудіо і відео спілкування, отримати будь яку інформацію та комп’ютерні розваги. Це стало вже звичним. Всесвітнє павутиння, швидко розвиваючись, пропонує все нові і нові послуги (сервіси), надає у спільне використання тисячам індивідуальних і професійних користувачів таке програмне забезпечення і апаратні мережеві ресурси (хмарні сервіси), які для кожного з них окремо є економічно невиправданими чи взагалі недоступними. Набуває все більшої популярності Інтернет речей (ІоТ), коли комп’ютеризовані пристрої спілкуються один з одним без втручання людини, керуючи побутовою технікою, безпілотними апаратами, поливом рослин в теплицях та ін. На вимогу таких систем створюються принципово нові технології, методи оброблення даних і програмування, що постійно розвиваються.

Для того, щоб створювати, обслуговувати, застосовувати в роботі підприємств і організацій такі сервіси потрібні спеціалісти, що володіють знаннями та уміннями, які надають саме «Комп’ютерні науки».

В області комп'ютерних наук зазвичай виділяють наступні основні розділи:

 • алгоритми і структури даних,
 • мови програмування,
 • архітектура комп'ютерів,
 • операційні системи і комп'ютерні мережі,
 • розробка програмного забезпечення,
 • бази даних і інформаційно-пошукові системи,
 • штучний інтелект,
 • комп'ютерна графіка,
 • інтерфейс людини і інформаційної системи та ін.

Метою навчання комп'ютерним наукам є підготовка фахівців, що володіють комплексними знаннями в області програмного та апаратного забезпечення і чітко розуміють їхню взаємодію. Стати фахівцем з сучасних інформаційних технологій (ІТ) можливо тільки за умови комплексного вивчення всіх складових частин комп'ютерних наук.

Методи підготовки кафедри СП спрямовані на формування у фахівця системного мислення, широкого кругозору у сфері новітніх інформаційних технологій і методів програмування, навичок і умінь, спрямованих на створення власних, експлуатацію відомих і самостійне опанування новими програмно-апаратними комп'ютерними системами. Такого фахівця можна назвати системний архітектор (інтегратор).

Чи потрібна вища освіта для роботи в ІТ?

Кому з нас не доводилося читати на Інтернет форумах або самому брати участь в гарячих суперечках на цю тему? При цьому досить авторитетні представники кожної зі сторін дуже переконливо і часто занадто емоційно наводять аргументи на користь своєї точки зору.

А корінь питання швидше криється в звичайному консерватизмі нашого мислення. На відміну від інших галузей, таких як машинобудування або будівництво, ІТ розвивалися просто вибуховими темпами. На очах одного покоління зі сфери діяльності вчених ентузіастів ІТ перетворилися в потужну індустрію. І як в будь-якій індустрії в ІТ потрібні свої вчені, інженери, техніки, технологи, робітники.

Інженерів і наукові кадри готують, як відомо, ВНЗ, кадри середньої ланки - середні спеціальні заклади, для виконання робочих операцій - досить закінчити відповідні комп'ютерні курси.

Плутанину в цю картину вносить відсутність в ІТ стандартної кваліфікаційної сітки, яка є в старих галузях промисловості, таких як хімічна або машинобудування. Певне уявлення про посадові обов'язки може дати, наприклад, «Типові посади працівників ІТ–галузі» . Чому певне? Тому, що трактування кваліфікаційних вимог ще залежить від самої компанії – її масштабу і типу виконуваних проектів. Кому не відомо, що за посадою офіс менеджера можуть стояти обов'язки секретарки, що розносить каву на нарадах, диспетчера або секретаря-референта. Різниця, погодьтеся, чимала. А ось оголошення, що просто вразило своєю «креативністю»: Запрошуємо на роботу ЕКСПЕРТІВ з доставки піци.


Додаткову плутанину в питання вносить успішне існування невеликих приватних організацій і вільних підприємців, які займаються розробкою сайтів-візиток, комп'ютерним дизайном, ремонтом комп'ютерів, пишуть мобільні додатки і т.д. Природно, що для таких робіт знання математичних методів або хмарних технологій зайве. Але і для роботи в автосервісі, або у бригаді по ремонту квартир знання з опору матеріалів теж не потрібні. Однак ніхто не дискутує на тему, а чи потрібні вони в машинобудуванні або будівництві.

Для яких робіт потрібна вища освіта, а для яких - ні, наочно можна простежити на прикладі розгляду основних етапів створення складного програмного забезпечення.

Основні етапи розробки програмних продуктів

 • Аналіз вимог до проекту. Постановка завдання проектування.
 • Обґрунтування необхідності проведення науково-дослідних робіт.
 • Розробка і затвердження технічного завдання.
 • Розробка проекту.
 • Розробка архітектури.
 • Реалізація.
 • Кодування програмних модулів.
 • Збірка системи.
 • Тестування.
 • Документування.
 • Впровадження і підтримка.

Навіть біглий перегляд цих етапів показує, що вони аналогічні етапам проектування, прийнятим в інших галузях промисловості. І так само, як і в інших галузях, на етапах постановки задачі, проектування, ранньому етапі реалізації проекту необхідні інженерні знання, наступні етапи можуть виконуватися працівниками середньої і молодшої ланки.

Як підсумок – порада тим, хто закінчує середню школу і їх батькам. Спочатку визначиться, чим ви хочете займатися в ІТ. Адже, всі професії по-своєму цікаві і добре оплачувані. Може для когось має сенс після 9-го класу піти до середнього спеціального закладу або закінчити пару спеціальних курсів, декілька років попрацювати за фахом, а потім, якщо усвідомите, що це вам дійсно потрібно, будите поступати до ВНЗ. А, якщо ви вже вступили до ВНЗ, постарайтеся повністю присвятити ці роки засвоєнню тих знань, які дадуть вам в подальшому можливість займати інженерні посади в серйозних компаніях, а не вчитися абияк, потім працювати кодерами і говорити, що в інституті вам «забивали голову непотрібними для роботи науками».

Основні цикли підготовки і спеціалізації

Після отримання диплома бакалавра «комп'ютерних наук і інформаційних технологій» кафедра СП пропонує випускникам підготовку за другим рівнем (магістр) і третім рівнем (доктор філософії –PhD) з двох спеціалізацій:

«Інформаційні системи і технології проектування» спрямована на створення і застосування комп’ютерних систем на базі сучасних ІТ для автоматизації організаційної та інженерної діяльності підприємств і комп’ютерного проектування різноманітних об’єктів техніки та штучного оточення людини: побудова інформаційних систем та баз даних, створення програмного забезпечення для розподілених інформаційних систем, конфігурація обчислювальної інфраструктури організації з використанням сучасних Інтернет – технологій і управління нею, використання ІТ для наскрізного проектування нових елементів інформаційних систем та їх елементної бази, для управління бізнесом.

«Системне проектування сервісів» що спрямована на створення, налаштування і моделювання систем сервісів різноманітного призначення: функціональних, інфраструктурних, управлінських. Це перспективний напрямок системної архітектури, що набуває все більшої популярності і швидко розвивається. Він орієнтований на надання кінцевому користувачу програмних, інформаційних, апаратних ресурсів як завершених послуг, шляхом застосування спеціальних методів побудови програмного забезпечення, використання сучасних Інтернет-технологій, методів та технологій аналізу надвеликих обсягів даних, технологій управління документообігом та управління проектами.

При складанні навчальних планів і програм окремих дисциплін основна увага була приділена наступних напрямах підготовки:

Підготовка з програмування включає розвиток алгоритмічного мислення, засвоєння основних етапів і технологій розробки ПЗ, розповсюджених мов програмування: С, С++, C#, Java, PHP, JS, Python, HTML5 та інші, засобів розробки ПЗ та програмних продуктів: Visual Studio, Eclipse, NetBeans, Intelij IDEA, QT Creator, MPI, Open MP, Wolphram Mathematica, Mathlab, MySQL, Workbech, Active HDL, MaxPlus, Cadence, Allted та ін. Студенти вивчають технології прикладного, системного і мережевого програмування.

Математична підготовка необхідна для створення моделей об'єктів і процесів інформатизації, які відрізняються різноманітністю використовуваних методів. Тому програма спрямована як на посилену загальну математичну підготовку, так і на засвоєння таких прикладних розділів як обчислювальна математика, математичне програмування, розподілені обчислення, обчислювальна геометрія, методи штучного інтелекту та інтелектуальної обробки великих масивів даних.

Технічна підготовка спрямована на отримання базових знань в області апаратних засобів сучасних інформаційних систем, а також комп'ютерних і телекомунікаційних мереж (включаючи такі новітні технології як GRID, «хмарні» і суперкомп'ютерні).

Системна підготовка з одного боку спрямована на вивчення системного і стандартного прикладного програмного забезпеченні (ПЗ комп'ютерних мереж, реляційних і об'єктно-орієнтованих СУБД, засобів захисту інформації, мультимедійних застосувань і т.д.). а з іншого – на опанування методів проектування комп'ютерних систем (від великих інтегральних схем до розподілених інформаційних систем, Web-порталів, тощо).

Перелік дисциплін навчального плану

З метою посилення практичної комп'ютерної підготовки майбутніх фахівців майже всі навчальні курси (навіть більшість математичних) підкріплено лабораторними практикумами, які проводяться на базі різноманітних прикладних систем автоматизації: обчислень, програмування, проектування, графіки, документообігу  та ін. Студенти також мають можливість ще під час навчання брати участь в реалізації інноваційних проектів, працюючи у спільних з партнерськими фірмами Melexis (Бельгія) і Miratech (Україна) науково-навчальних лабораторіях, в центрі суперкомп'ютерних обчислень НТУУ КПІ, центрі розвитку і підтримки сайтів КПІ, отримати досвід супроводу і адміністрування потужної комп’ютерної мережі кафедри СП

Студенти широко залучаються до участі у наукових проектах кафедри, яка є постійним виконавцем Європейських міжнародних науково-технічних програм (7-ої Рамочної Програми ЄС, Рамкової програми ЄС Горизонт 2020), міжнародних програм Українського науково – технологічного центру (УНТЦ), Державних програм України з інформатизації.

Типові запитання абітурієнтів

 • 1. Комп’ютерні науки готують комплексного спеціаліста, а чи достатньою є підготовка, щоб працювати в окремому напрямі ?
 • 2. В ІПСА математики дуже жорстко ставляться до загальної математичної підготовки всіх студентів?
 • 3. В ІПСА дві кафедри здійснюють підготовку з комп’ютерних наук. В чому загальна відмінність спеціалізацій, які вони пропонують?
 • 4. Як буде проходити вибір спеціалізації в рамках спеціальності «комп’ютерні науки» в ІПСА?
 • 5. Чи можна після першого курсу перейти зі спеціальності «комп’ютерні науки» на спеціальність «системний аналіз», чи навпаки?
 • 6. Якщо я маю високі бали для вступу до ІПСА, чи має значення, який напрям вибирати?
 • 7. Чи потрібна якась попередня підготовка з програмування для навчання на комп’ютерних науках?

Бакалавр - Правила прийому

Кафедра Системного Проектування (СП) «ІПСА» запрошує талановитих хлопців і дівчат для навчання за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки».

Ви маєте можливість поступити на перший рівень підготовки (бакалавр), якщо маєте повну середню освіту і вступите до НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» за правилами цього року.

Відбіркова комісія ІПСА чекає на Вас на першому поверсі: аудиторія 02 - корпус 13

Для вступу необхідні необхідні сертифікати зно:

 1. Українська мова та література за сертифікатами ЗНО 2017, 2018 та 2019 років та 2020
 2. Математика ЗНО 2017, 2018 та 2019 років та 2020
 3. Фізика (за сертифікатами ЗНО 2017, 2018 та 2019 та 2020 років) або Іноземна мова (за сертифікатами ЗНО 2018 та 2019 та 2020 років).

Для участі в конкурсному відборі конкурсний бал має бути не менше ніж 125,000

Як рахуємо в цьому році:

Українська мова та література * 0.25 + Математика * 0.5 + Фізика або Іноземна мова * 0.25 + Середній бал аттестата (за міністерською 200 бальною шкалою) * 0.00

Остаточно конкурсний бал множиться на галузевий (ГК=1.02 для заяв 1-го та 2-го приоритету) та сільський (СК: =1.02) коефіцієнти.

Прохідні бали минулих років:

Прохідні бали за спеціальностями 2017 - 2019
кодспеціальністьпрохідний бал бюджет 2017прохідний бал бюджет 2018прохідний бал бюджет 2019
122ком'ютерні науки185.000188.100187.550
124системний аналіз182.600182.172180.234

Перелік необхідних документів (див. тут):

 • Документ, що посвідчує особу
  • Паспорт (Оригінал та копії першої, другої сторінок та сторінки реєстрації);
  • ID-Картка (Якщо у вас ID-картка, потрібна копія пластику з обох сторін, витяг з реєстру потрібен обов’язково);
 • ІПН - Оригінал та копія ідентифікаційного коду;
 • сертифікат ЗНО 2020, 2019, 2018 або 2017 року (Українська мова та література, Математика, Фізика), 2018 2019 та 2020 років (Іноземна мова);
 • інформаційна картка, (додаток до Сертифіката ЗНО), яку необхідно роздрукувати самостійно з персональної сторінки, розміщеної на сайті: Українського центру оцінювання якості освіти;
 • атестат та додаток до нього;
 • 4 кольорові фотографії 3х4 см;
 • 2 конверти з марками по Україні;
 • приписне свідоцтво або військовий квиток (для хлопців).
 • Сільський коефіцієнт ( Для тих, хто має сільский коефіцієнт – довідка з додатку 13 про реєстрацію в сільській місцевості (оригінал + копія))
 • Додаткові бали ( Якщо ви закінчували курси ФДП або брали участь у МАН, ВУО або Всеукраїнській олімпіаді закладу вищої освіти – відповідні сертифікати та дипломи (оригінал))
 • Спеціальні умови вступу та навчання ( Якщо ви належите до категорій, які мають спеціальні умови для вступу або навчання (пільгові категорії) – оригінал та копія документів, які підтверджують пільгу. Якщо пільга належить батькам – додатково оригінал та копія свідоцтва про народження)

Перелік документів для вступу у НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»


Важливі дати цього року

ДатаПодія
01.07.2020Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту
13.07.2020Початок прийому заяв та документів
16.07.20 о 18:00Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають творчий конкурс, вступні випробування (співбесіду)
22.07.20 о 18:00Закінченн прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО
не пізніше 27.07.20, 18:00Терміни опрелюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
не пізніше 31.07.20,  18:00Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення
не пізніше 06.07.20,  17:00Закінчення строку виконання вступниками, які отримали рекомендацію, вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб
За державним замовленням - не пізніше 12:00 01.08.20Терміни зарахування вступників
За кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 18:00 07.08.20


Для тих, хто не набирає достатньої кількості балів для навчання за кошти держбюджету, існує форма навчання за контрактом (вартість контракту щорічно затверджується ректоратом НТУУ «КПІ»).
Вартість одного року денної форми навчання (2019) - 23 600 грн.

Якщо ви протягом двох семестрів будете навчатися без трійок, ви будете переведені на вільні бюджетні (безкоштовні) місця.