Шановні абітурієнти,
З питань вступу до НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» на перший та п’ятий курс - звертайтеся до приймальної комісії

Докладніше про ННК «ІПСА» на сайті приймальної комісії

З питань отримання другої вищої освіти звертатися до відділення післядипломної освіти
ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського».

Вступ > Заочна форма навчання
Заочна форма навчання

Заочна форма навчання - Правила прийому

Кафедра СП ННК "ІПСА" НТУУ "КПI ім. І. Сікорського" запрошує абітурієнтів на заочну форму навчанняза програмою підготовки магістра на основі диплому бакалавра за напрямом 6.050101 «Комп’ютерні науки» 

Для вступу необхідно успішно здати вступні іспити до НТУУ «КПІ» за правилами цього року . Програма вступних іспитів для  магістрів розміщена тут.

Форма навчання за контрактом (вартість контракту щорічно затверджується ректоратом НТУУ «КПІ»).

Термін навчання: Магістр – 2 роки

Спеціалізація - «Системне проектування сервісів»

«Системне проектування» спрямована на побудову і використання інтелектуальних розподілених середовищ (розподілені комп’ютерні системи і мережі, експертні системи, семантичні Веб- та Грід - мережі, методи паралельної обробки даних, методи віртуалізації даних, тощо) призначених для збирання, представлення, обробки і аналізу великих обсягів даних, дослідження складних систем і  процесів.

Кафедра СП має потужну науково-технічну і лабораторну базу

На кафедрi ведуться науковi проекти до яких залучаються студенти кафедри. Кафедра приймає активну участь у виконанні Європейських міжнародних науково-технічних програм (7-ої Рамочної Програми ЕС , TEMPUS, INCO-Copernicious), міжнародних програм Українського науково – технологічного центру (УНТЦ), прямих контрактів з провідними зарубіжними фірмами (Samsung, Intel, Motorola,  IHP, Melexis, Panasonic, IBM), Державних програм України з інформатизації, зокрема, Державної цільової програми  «Впровадження Грід-технологій  в Україні» на 2009-2013рр.

Студенти та аспiранти кафедри приймають активну участь в українських та мiжнародних конференцiях.

Кафедра має добре обладнанi комп'ютернi лабораторiї на базі персональних комп'ютерів (120 робочих мiсць ), локальну комп'ютерну мережу, що має широкосмугове підключення до мережі Інтернет, Грід- мережі України, мережі КПІ.

При пiдготовцi фахiвцiв кафедра реалiзацує базовi положення Болонського процесу, чому сприяють такi чинники, як прямi контакти з європейськими партнерами з Англiї, Нiмеччини, Польщi ; впровадження стандартiв освiти за фахом ACM/IEEE/Curricula'04;
досвiд спiвпрацi в Європейських програмах i з iноземними фiрмами ; широке використання у навчаннi iнформацiйних технологiй.