Питання вступу до НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» на перший та п’ятий курс - на сайті приймальної комісії та (Офіційні документи)
Про вступ на Кафедру Системного Проектування...
Докладніше про  ІПСА на сайті приймальної комісії
Про навчання краще спитайте у студради :)
Підготовчі курси ІПСА НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» чекають на учнів 10 та 11 класів.

Вступ > Вступ на 1 курс (Бакалавр)

Виникли питання?

тел.: +38 (063) 363-92-60
e-mail: ipsa-vk@ukr.net
Склад відбіркової комісії

Інформація про вступ на 1 курс на сайті приймальної комісії НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Правила вступу до НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»: правила на сайті НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Ще є сумніви? Тоді тобі сюди

10.04.2021, з 14-30 буде проводитись день відкритих дверей у зум форматі
id 979 5443 4986
код 1zQwy3

Чекаємо на тебе!

Цього року майбутні бакалаври вирішили продемонструвати набуті протягом чотирьох років знання та уміння,обравши для своїх досліджень різні напрями комп'ютерних наук:

Бакалавр на базі повної середньої освіти (середньої школи)

Вступ на Бакалаврат (за сертифікатами ЗНО) - Спеціальність: 122 комп’ютерні науки

Чому - Комп’ютерні науки ?

Ми всі живемо у глобальному інформаційному просторі. Сьогодні кількома кліками на клавіатурі комп’ютера чи мобільного пристрою незалежно від часу та місця перебування можна замовити покупки і сплатити рахунки, здійснити аудіо і відео спілкування, отримати будь яку інформацію та комп’ютерні розваги. Це стало вже звичним. Всесвітнє павутиння, швидко розвиваючись, пропонує все нові і нові послуги (сервіси), надає у спільне використання тисячам індивідуальних і професійних користувачів таке програмне забезпечення і апаратні мережеві ресурси (хмарні сервіси), які для кожного з них окремо є економічно невиправданими чи взагалі недоступними. Набуває все більшої популярності Інтернет речей (ІоТ), коли комп’ютеризовані пристрої спілкуються один з одним без втручання людини, керуючи побутовою технікою, безпілотними апаратами, поливом рослин в теплицях та ін. На вимогу таких систем створюються принципово нові технології, методи оброблення даних і програмування, що постійно розвиваються.

Для того, щоб створювати, обслуговувати, застосовувати в роботі підприємств і організацій такі сервіси потрібні спеціалісти, що володіють знаннями та уміннями, які надають саме «Комп’ютерні науки».

В області комп'ютерних наук зазвичай виділяють наступні основні розділи:

 • алгоритми і структури даних,
 • мови програмування,
 • архітектура комп'ютерів,
 • операційні системи і комп'ютерні мережі,
 • розробка програмного забезпечення,
 • бази даних і інформаційно-пошукові системи,
 • штучний інтелект,
 • комп'ютерна графіка,
 • інтерфейс людини і інформаційної системи та ін.

Метою навчання комп'ютерним наукам є підготовка фахівців, що володіють комплексними знаннями в області програмного та апаратного забезпечення і чітко розуміють їхню взаємодію. Стати фахівцем з сучасних інформаційних технологій (ІТ) можливо тільки за умови комплексного вивчення всіх складових частин комп'ютерних наук.

Методи підготовки кафедри СП спрямовані на формування у фахівця системного мислення, широкого кругозору у сфері новітніх інформаційних технологій і методів програмування, навичок і умінь, спрямованих на створення власних, експлуатацію відомих і самостійне опанування новими програмно-апаратними комп'ютерними системами. Такого фахівця можна назвати системний архітектор (інтегратор).

Чи потрібна вища освіта для роботи в ІТ?

Впевнені – будемо переконувати, що обов'язково потрібна? А от, і , ні! Цікаво?

Читай далі...

Основні етапи розробки програмних продуктів

 • Аналіз вимог до проекту. Постановка завдання проектування.
 • Обґрунтування необхідності проведення науково-дослідних робіт.
 • Розробка і затвердження технічного завдання.
 • Розробка проекту.
 • Розробка архітектури.
 • Реалізація.
 • Кодування програмних модулів.
 • Збірка системи.
 • Тестування.
 • Документування.
 • Впровадження і підтримка.

Навіть біглий перегляд цих етапів показує, що вони аналогічні етапам проектування, прийнятим в інших галузях промисловості. І так само, як і в інших галузях, на етапах постановки задачі, проектування, ранньому етапі реалізації проекту необхідні інженерні знання, наступні етапи можуть виконуватися працівниками середньої і молодшої ланки.

Як підсумок – порада тим, хто закінчує середню школу і їх батькам. Спочатку визначиться, чим ви хочете займатися в ІТ. Адже, всі професії по-своєму цікаві і добре оплачувані. Може для когось має сенс після 9-го класу піти до середнього спеціального закладу або закінчити пару спеціальних курсів, декілька років попрацювати за фахом, а потім, якщо усвідомите, що це вам дійсно потрібно, будите поступати до ВНЗ. А, якщо ви вже вступили до ВНЗ, постарайтеся повністю присвятити ці роки засвоєнню тих знань, які дадуть вам в подальшому можливість займати інженерні посади в серйозних компаніях, а не вчитися абияк, потім працювати кодерами і говорити, що в інституті вам «забивали голову непотрібними для роботи науками».

Основні цикли підготовки і освітня программа спеціальності

Спеціальність комп’ютерні науки на кафедрі СП вивчається за освітньою програмою (ОП) «IНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СЕРВIС-ОРIЄНТОВАНІ РОЗПОДIЛЕНІ ОБЧИСЛЮВАННЯ». В основі програми лежать привабливі і дуже популярні в епоху загальної «цифровізації» суспільства ідеї – отримувати програмні, інформаційні, апаратні ресурси як готові послуги (сервіси), будувати складні програмні і програмно-апаратні системи з готових модулів-сервісів, об'єднувати різнорідні бізнес-системи через Інтернет для створення інтелектуального (здатного автоматично приймати рішення на основі аналізу певних подій) інформаційного середовища підприємства, галузі, міста, спільноти тощо.

ОП базується на концепціях сучасної науки про сервіси, новітні Інтернет технології (GRID, хмарні, туманні, суперкомп’ютерні та ін.), методи високопродуктивних обчислень (на основі паралельних і сервіс-орієнтованих архітектур), обробки великих за обсягом даних, штучного інтелекту та машинного навчання, технології організації сховищ даних, взаємодії сервісів та віддалених компонент розподілених систем типу Інтернету речей.

ОП орієнтована на підготовку фахівців до успішної наукової і проектної діяльності в сфері створення, супроводу та використання розподілених інтелектуальних обчислювальних середовищ та комп’ютерних систем на базі сучасних ІТ для інженерної діяльності підприємств і управління бізнесом та комп’ютерного проектування об’єктів штучного оточення людини: проектування архітектури програмних та програмно-апаратних інформаційно-комунікаційних систем та баз даних, створення програмного забезпечення для розподілених інформаційних систем, конфігурування обчислювальної інфраструктури організації з використанням сучасних Інтернет-технологій і управління нею, використання ІТ для наскрізного проектування нових елементів інформаційних систем та їх елементної бази.

Кваліфіковані фахівці, підготовлені за ОП, здатні ефективно підтримувати високу якість інформаційних послуг в різноманітних сферах діяльності людини та вирішувати задачі, що ставить новий виток розвитку інформаційно-комунікаційних технологій і систем, який називають сьогодні Індустрія 4.0.

Для забезпечення базової підготовки за ОП та формування здатності швидкого самостійного освоєння нових технологій в даній галузі при складанні навчальних планів і програм окремих дисциплін бакалаврського рівня основна увага була приділена наступним напрямам підготовки:

Підготовка з програмування включає розвиток алгоритмічного мислення, засвоєння основних етапів і технологій розробки ПЗ, розповсюджених мов програмування: С, С++, C#, Java, PHP, JS, Python, HTML5 та інші, засобів розробки ПЗ та програмних продуктів: Visual Studio, Eclipse, NetBeans, Intelij IDEA, QT Creator, MPI, Open MP, Wolphram Mathematica, Mathlab, MySQL, Workbech, Active HDL, MaxPlus, Cadence, Allted та ін. Студенти вивчають технології прикладного, системного і мережевого програмування(включаючи Web- програмування і Web-дизайн).

Математична підготовка необхідна для створення моделей об'єктів і процесів інформатизації, які відрізняються різноманітністю використовуваних методів. Тому програма спрямована як на посилену загальну математичну підготовку, так і на засвоєння таких прикладних розділів як обчислювальна математика, математичне програмування, розподілені обчислення,системний аналіз, методи штучного інтелекту та інтелектуальної обробки великих масивів даних.

Технічна підготовка спрямована на отримання базових знань в області апаратних засобів сучасних інформаційних систем, комп'ютерних і телекомунікаційних мереж, методів проектування комп'ютерних систем (від великих інтегральних схем до розподілених інформаційних систем типу Інтернету речей).

Системна підготовка спрямована на вивчення системного і стандартного прикладного програмного забезпеченні (ПЗ комп'ютерних мереж, реляційних і об'єктно-орієнтованих СУБД, виртуальной и дополненной реальности, засобів захисту інформації, технологій віртуалізації, інтерфейсів взаємодії між інформаційними, програмними, апаратними ресурсами та кінцевими користувачами, тощо).

Перелік дисциплін навчального плану

Детальніше про курс навчання за посиланням

З метою посилення практичної комп'ютерної підготовки майбутніх фахівців майже всі навчальні курси (навіть більшість математичних) підкріплено лабораторними практикумами, які проводяться на базі різноманітних прикладних систем автоматизації: обчислень, програмування, проектування, графіки, документообігу  та ін. Студенти також мають можливість ще під час навчання брати участь в реалізації інноваційних проектів, працюючи у спільних з партнерськими фірмами Melexis (Бельгія) і Miratech (Україна) науково-навчальних лабораторіях, отримати досвід супроводу і адміністрування потужної комп’ютерної мережі кафедри СП

Студенти широко залучаються до участі у наукових проектах кафедри, яка є постійним виконавцем Європейських міжнародних науково-технічних програм (7-ої Рамочної Програми ЄС, Рамкової програми ЄС Горизонт 2020), міжнародних програм Українського науково – технологічного центру (УНТЦ), Державних програм України з інформатизації.

На даний час попит на таких фахівців перевищує пропозиції. Областями працевлаштування випускників є вітчизняні та зарубіжні ІТ компанії та наукові центри, які займаються створенням нових перспективних комп’ютерних систем і технологій та інші підприємства по супроводу та обслуговуванню сучасних інформаційних систем і технологічних комплексів. Випускники добре адаптовані до умов роботи за кордоном і навчання в докторантурі українських і зарубіжних вузів. Вони можуть успішно працювати в системних архітекторів, системних аналітиків, системних адміністраторів, системних програмістів, системних інженерів; менеджерів та інших провідних фахівців в інформаційних підрозділах органів державного і муніципального управління, банків, бізнесу, виробництва, соціальної сфери, культури, охорони здоров'я і т.д., в комп'ютерних, провайдерських, телекомунікаційних, IT-компаніях з розробки програмного забезпечення і програмно-апаратних систем.

Після отримання диплома бакалавра комп'ютерних наук кафедра СП пропонує випускникам підготовку за другим рівнем (магістр) і третім рівнем (доктор філософії –PhD). Перелік дисциплін навчального плану можна подивитись тут.

Типові запитання абітурієнтів

 • 1. Комп’ютерні науки готують комплексного спеціаліста, а чи достатньою є підготовка, щоб працювати в окремому напрямі ?
 • 2. В ІПСА математики дуже жорстко ставляться до загальної математичної підготовки всіх студентів?
 • 3. В ІПСА дві кафедри здійснюють підготовку з комп’ютерних наук. В чому загальна відмінність освітніх програм, які вони пропонують?
 • 4. Як буде проходити вибір освітньої програми в рамках спеціальності «комп’ютерні науки» в ІПСА?
 • 5. Чи можна після першого курсу перейти зі спеціальності «комп’ютерні науки» на спеціальність «системний аналіз», чи навпаки?
 • 6. Якщо я маю високі бали для вступу до ІПСА, чи має значення, який напрям вибирати?
 • 7. Чи потрібна якась попередня підготовка з програмування для навчання на комп’ютерних науках?

Бакалавр - Правила прийому

Кафедра Системного Проектування (СП) «ІПСА» запрошує талановитих хлопців і дівчат для навчання за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки».

Ви маєте можливість поступити на перший рівень підготовки (бакалавр), якщо маєте повну середню освіту і вступите до НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» за правилами цього року.

Відбіркова комісія ІПСА чекає на Вас на першому поверсі: аудиторія 02 - корпус 13

Міністерством освіти і науки України погоджено максимальні обсяги державного замовлення для вступу на навчання до КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти.

Обсяги максимального держзамовлення на ІПСА: на спеціальність 124 - 120 місць; на спеціальність 122 - 110 місць.

Для вступу необхідні такі сертифікати зно:

 1. Українська мова за сертифікатами ЗНО 2018, 2019, 2020 та 2021 років;
 2. Математика за сертифікатами ЗНО 2018, 2019, 2020 та 2021 років;
 3. Фізика або Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська - на власний розсуд), або Хімія, або Біологія, або Географія, або Історія України за сертифікатами ЗНО 2018, 2019, 2020 та 2021 років.

Для участі в конкурсному відборі конкурсний бал має бути не менше ніж 125,000

Як рахуємо в цьому році:

Українська мова * 0.3 + Математика * 0.5 + Фізика або Іноземна мова , або Хімія, або Біологія, або Географія, або Історія України * 0.2 + Середній бал аттестата (за міністерською 200 бальною шкалою) * 0.00

Остаточно конкурсний бал множиться на галузевий (ГК=1.02 для заяв 1-го та 2-го приоритету на спеціальність 124) та сільський (СК: =1.02 для спеціальності 122 і 1.05 для спеціальності 124) коефіцієнти. Для підрахунку конкурсного балу можна скористатися калькулятором на сайті Приймальної комісії.

Прохідні бали минулих років:


Прохідні бали за спеціальностями 2017 - 2020
кодспеціальністьпрохідний бал бюджет 2017прохідний бал бюджет 2018прохідний бал бюджет 2019прохідний бал бюджет 2020
122ком'ютерні науки185.000188.100187.550190.74
124системний аналіз182.600182.172180.234183.855

Перелік необхідних документів (див. тут):

 • Документ, що посвідчує особу
  • Паспорт (Оригінал та копії першої, другої сторінок та сторінки реєстрації);
  • ID-Картка (Якщо у вас ID-картка, потрібна копія пластику з обох сторін, витяг з реєстру потрібен обов’язково);
 • ІПН - Оригінал та копія ідентифікаційного коду;
 • У 2021році приймаються сертифікатизовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020та 2021років;
 • інформаційна картка, (додаток до Сертифіката ЗНО), яку необхідно роздрукувати самостійно з персональної сторінки, розміщеної на сайті: Українського центру оцінювання якості освіти;
 • атестат та додаток до нього;
 • 4 кольорові фотографії 3х4 см;
 • 2 конверти з марками по Україні;
 • приписне свідоцтво або військовий квиток (для хлопців).
 • Сільський коефіцієнт ( Для тих, хто має сільский коефіцієнт – довідка з додатку 13 про реєстрацію в сільській місцевості (оригінал + копія))
 • Додаткові бали ( Якщо ви закінчували курси ФДП або брали участь у МАН, ВУО або Всеукраїнській олімпіаді закладу вищої освіти – відповідні сертифікати та дипломи (оригінал))
 • Спеціальні умови вступу та навчання ( Якщо ви належите до категорій, які мають спеціальні умови для вступу або навчання (пільгові категорії) – оригінал та копія документів, які підтверджують пільгу. Якщо пільга належить батькам – додатково оригінал та копія свідоцтва про народження)

Перелік документів для вступу у НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»


Важливі дати цього року

Увага! У зв'язку з карантином важливі дати можуть змінитись.

ДатаПодія
01.07.2021Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту
14.07.2021Початок прийому заяв та документів
16.07.21 о 18:00Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають творчий конкурс, вступні випробування (співбесіду)
17.07.21 
Проведення співбесід
23.07.21 о 18:00Закінченн прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО
не пізніше 28.07.21, 12:00Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
не пізніше 02.08.21,  18:00Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення
не пізніше 11.08.21Закінчення прийому копій документів для отримання спеціальних умов участі у конкурсі (для вступників, які беруть участь у конкурсі за кошти фізичних та/або юридичних осіб та претендують на переведення)
не пізніше
12
.08.21 о 17:00

Закінчення строку виконання вступниками, які отримали рекомендацію, вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб
За державним замовленням - не пізніше 9.08.21Терміни зарахування вступників
За кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше  17.08.21


Для тих, хто не набирає достатньої кількості балів для навчання за кошти держбюджету, існує форма навчання за контрактом (вартість контракту щорічно затверджується ректоратом НТУУ «КПІ»).
Вартість одного року денної форми навчання (2020) - 25 900 грн.

Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.

Заняття проводяться в першу зміну з понеділка по п’ятницю.
Зазвичай в день за розкладом 3-4 пари з 8.30 до 16.00.