Питання вступу до НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» на перший та п’ятий курс - на сайті приймальної комісії та (Офіційні документи)
Про вступ на Кафедру Системного Проектування...
Докладніше про  ІПСА на сайті приймальної комісії
Про навчання краще спитайте у студради :)
Підготовчі курси ІПСА НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» чекають на учнів 10 та 11 класів.

Вступ > Вступ до магістратури
Магістр і спеціаліст на базі бакалавра «Комп’ютерних наук»

Виникли питання?

тел.: +38 (063) 363-92-60
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Склад відбіркової комісії

Інформація про вступ на 1 курс на сайті приймальної комісії НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Правила вступу до НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»:
правила на сайті НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»
правила 2020 на сайті приймальної комісії НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Магістр - Правила прийому

Шановні абітурієнти, якщо ви отримали диплом бакалавра за напрямом підготовки « Комп’ютерні науки» у НТУУ «КПІ» або у будь-якому іншому вищому навчальному закладі, ви маєте можливість продовжити навчання за програмою  магістра (2 роки) на кафедрі СП ННК «ІПСА». Для цього необхідно успішно здати вступні іспити до НТУУ «КПІ» за правилами цього року.

Для тих хто не набирає достатню кількість балів для навчання за бюджетом (безкоштовно), існує форма навчання за контрактом (вартість контракту на рік затверджується ректоратом НТУУ «КПІ»). У разі звільнення бюджетних місць при хорошій успішності у навчанні, ви маєте можливість бути переведеними на бюджетні (безкоштовні) місця.

Кафедра пропонує набір на спеціальность: 122 - "Комп'ютерні науки" за освітньою програмою (спеціалізацією) "Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання".

Детальніше про роботу приймальної комісії цого року дивись тут

Освітня програма пропонує студентам гармонійне поєднання традиційних курсів з комп’ютерних наук і курсів, які віддзеркалюють перспективні напрямки розвитку ІТ- технологій.

Абітурієнтам, які не мають диплома по напряму підготовки 122 «Комп’ютерні науки», необхідно скласти додатковий іспит, програма якого знаходиться у додатку .

Додаткові вступні випробування (для вступників на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю) оцінюються за шкалою «Зараховано», «Незараховано». Особи, знання яких на додаткових вступних випробування було оцінено як «Незараховано», до участі в наступних вступних випробуваннях і в конкурсному відборі не допускаються і на навчання не зараховуються незалежно від інших конкурсних показників. (у 2020 - Додаткові вступні випробування скасовано)

Освітня програма "Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання" спрямована на вивчення міждисциплінарної методології побудови інтелектуальних середовищ, призначених для розв’язування задач дослідження складних об’єктів (систем, процесів) різної фізичної природи комп’ютерними засобами та за активною участю людей (експертів, аналітиків, інженерів, дослідників). Головною метою діяльності фахівця є розробка проектних рішень або виконання досліджень на великих обсягах даних на підставі пошуку і інтелектуальної обробки даних в розподіленому мережевому середовищі з використанням сучасних Інтернет технологій типу грід, хмарні, туманні та ін.

Освітня програма «Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання» пропонує студентам унікальне поєднання курсів комп’ютерних наук, прикладної математики і штучного інтелекту. Можна виділити наступні модулі фахової підготовки, пов’язані з пошуком і асиміляцію даних, їх зберіганням, високопродуктивними обчисленнями і інтелектуальним обробленням даних (вилученням знань):

 • високопродуктивні розподілені інфраструктури: архітектури кластерних систем, мережево-комунікаційні технології, сховища даних, грід-системи, хмарні реалізації, інтерфейс-портали;
 • програмне забезпечення грід: мови і інструментарій програмування, проміжне програмне забезпечення (Grid Middleware), мультиагентні системи;
 • високопродуктивні наукові обчислення: паралельні обчислення, методи інтелектуальної обробки даних (Data Mining), комп’ютерне проектування;
 • еволюційні обчислення: „м’які” обчислення (нейронні обчислення, нечітка логіка та інше), самоорганізація та самонавчання систем, генетичні алгоритми;
 • створення розподілених прикладних додатків для електронної науки і інженерії: моделювання і оптимізація технічних та біо-медичних об’єктів, географічні інформаційні системи, вбудовані системи та Інтернет-речей;
 • семантичні грід- та веб-сервіси, що базуються на онтологіях і Веб-3 технологіях.

Наповнення освітньої програми "Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання" пов’язане з комп'ютеризацією творчої інженерної діяльності людини і створюванням апаратно-програмних комп’ютерних систем та великих програмних комплексів різного призначення для застосування на всіх етапах оптимізаційного мережевого проектування нових об'єктів і технологій штучного середовища.

Відповідні фахівці є по сутті “системними інтеграторами”, вони готуються для науково-дослідної, проектної і організаційно-управлінської діяльності в галузі застосування сучасних інформаційних технологій для інформатизації роботи установ і організацій, проектування найрізноманітніших об’єктів техніки і штучного оточення людини.

Дисципліни навчального плану можна переглянути тут

Напрямами майбутньої діяльності фахівця можуть бути:

 • розроблення нових шляхів використання комп'ютерів в таких областях як електронна комерція, електронна наука і медицина, Інтернет речей, інтелектуальне оброблення надвеликих обсягів даних, та інше;
 • розроблення дієвих шляхів рішення задач комп'ютеризації (алгоритми і програми математичних доказів і висновків, символьних обчислень, алгоритмів паралельної обробки інформації, інструментарію паралельного програмування, розпізнавання образів і зображень, віртуалізації ресурсів, семантичного пошуку та інше);
 • створення, упровадження і використання прикладного і системного програмного забезпечення для різних областей наукової, інженерної і бізнес діяльності (розробка веб-сервісів, прикладного програмного забезпечення, комп'ютерної графіки, ігор, мережних мультимедіа інформаційних ресурсів, систем автоматизованого проектування (САПР), корпоративних інформаційних систем ERP (Enterprise Resource Planning) та інше);
 • планування і реалізація інформаційної інфраструктури організації і управління нею (розгортання і конфігурація комп'ютерних мереж, впровадження засобів безпеки даних, управління обчислювальним середовищем, інформаційними системами, базами даних, програмним забезпеченням для розподілених систем та інше);
 • автоматизоване проектування вбудованих систем, великих та надвеликих інтегральних схем (використання в інформаційних технологіях сучасних досягнень мікро- і наноелектроніки).

Перелік необхідних документів:

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії);
 • диплом бакалавра (оригінал та копії);
 • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії);
 • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю);
 • ідентифікаційний код (оригінал та копії);
 • шість фотографій;
 • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії).

Увага! У зв'язку з карантином додатковий іспит скасовано (деталі)

Цього року документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно. За державним замовленням можна подати до 5 заяв, кількість заяв за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежена. Для того, щоб подати документи, потрібно з 1 серпня зареєструвати електронний кабінет.

Увага! Для реєстрації на ЕВІ перейдіть на офіційну сторінку

Подати заяви можна буде з 05 серпня до 22 серпня включно. Вступні випробування за обраним фахом можна буде скласти з 05 серпня по 26 серпня включно відповідно до розкладу робіт атестаційних комісій. Розклад роботи атестаційної комісії та графік проведення вступних випробувань можна знайти на сайті обраного тобою факультету чи інституту.

Обсяги держзамовлення в магістратуру у 2020 р.

Важливі дати цього року:


ДатаПодія
12.05–05.06.2020Реєстрація для складання ЗНО з іноземної мови
01.08.2020Початок реєстрації електронних кабінетів
05.08.2020Початок прийому заяв та документів
22.08.2020Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних випробувань
01.07.2020Іноземна мова у формі ЗНО
19.08.2020, 25.08.2020Вступні випробування (згідно з розкладом, затвердженим головою відповідної атестаційної комісії)
01.09.2020Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
не пізніше 18:00 06.09.2020Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення
не пізніше 13:00 10.09.2020Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які приймають участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб
до 12:00 11.09.2020Терміни зарахування вступників: за державним замовленням
не пізніше 18.09.2020Терміни зарахування вступників: за кошти фізичних та юридичних осіб

Розклад роботи атестаційної комісії (122 Комп'ютерні науки):

Запрошення на онлайн консультацію з курсів Дослідження операцій та Чисельні методи: дата 22.08.2020, час 10-00

Meeting ID: 758 5533 1147
Passcode: 4GcZTx

Запрошення на онлайн консультацію з об'єктно-орієнтованого програмування: дата 22.08.2020, час 11-00

Meeting ID: 714 7493 8976
Passcode: jDq5Qq

Запрошення на онлайн консультацію з курсу операційні системи. дата 22.08.2020, час 12-00

Meeting ID: 431 167 6824
Passcode: 1hM53Z

Резервна дистанційна консультація для магістрів з чисельних методів та методів оптимізації. Резервна для тих, хто з технічних причин не зміг приєднатися 22.08 24.08 10:00 О.В. Чкалов Zoom https://us04web.zoom.us/j/79422929693?pwd=MmdPR1h2WnNQVzJVdH… Meeting ID: 794 2292 9693 Passcode: 7caGS3
Назва випробування Дата Час Місце Дата, час і місце проведення консультації
комплексне фахове (1)19.08.202010:00 305-1818.08.2020, Онлайн-консультація
комплексне фахове (2)25.08.202010:00105-0722.08.2020, Онлайн-консультація

Конкурсний бал

розраховується за формулою: КБ = П1 + П2 + RA, де

 • П1 –результат ЗНО з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів),
 • П2 –оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),
 • RA = 2RA + 2RT,
 • RA – академічна складова в п’ятибальній системі,(95-100 (A)–5 балів; 85-94 (B)–4,5 балів;75-84 (C)–4 бали;65-74 (D)–3,5 балів; 60-64 (E)–3 бали;31-59 –2,5 бали;1-30–2 бали).
 • RT – складова творчих досягнень (не більше ніж 5 балів)
(ЄВІ – єдине вступне випробування з іноземної мови, проводиться у форматі ЗНО)


Вступ регламентується правилами прийому НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»: Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра; та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

Обсяг державного замовлення на 2019 рік: 15 професійних, 4 наукових магістрів.

Для тих, хто не набирає достатньої кількості балів для навчання за кошти держбюджету, існує форма навчання за контрактом (вартість контракту щорічно затверджується ректоратом НТУУ «КПІ»).

Вартість одного року денної форми навчання (2020) - 33 700 грн.

Програма вступних випробувань

Дивись тут

Усі документи