Бражник Максим – Використання семантики і формалізованих знань в інтелектуальній обробці даних