Вовк Ірина – Автоматизація складання розкладу занять в навчальних закладах з
використанням алгоритму системи мурашиних колоній