Головін Богдан – Застосування мікросервісної архітектури для автоматизації процесу перевірки студентських робіт з програмування