Грищенко Олена – Методи швидкої класифікації текстових даних в умовах неповноти навчальних даних