Дорошенко Владислав – Боротьба з плагіатом під час тестування вивченого
матеріалу на дистанційних платформах навчання