Загородній Дмитро – Використання нейронних мереж для оптимізації запитів до баз даних