Калюжний Єгор – Механізми формування єдиного інформаційного простору системи дистанційного навчання на основі мережецентричного підходу