Коваль Сергій – Порівняння засобів server-side та client-side рендерингу 3D моделей за допомогою Paraview, VTK