Козінцева Анна – Аналіз програмних засобів шифрування даних на стороні клієнта при використанні хмарних технологій