Коновал Володимир – Аналіз вразливостей систем, які використовують штучні нейронні мережі для аналізу вхідних даних