Кузнєцов Олексій – Розробка засобів автоматичного реферування текстів