Кутас Дмитро – Гібридний аналітично-поведінковий підхід до побудови математичних моделей компонентів складних систем