Лупяк Анастасія – Управління потоками даних у вбудованих інформаційних системах