Люлька Руслан – Мобільна система автоматизованого контролю відвідування лекційних та практичних занять студентами