Макаров Ігнат – Підтримка прийняття рішень за допомогою засобів Decision intelligence
(Decision making support using Decision intelligence)