Михайловин Роман – Застосування нейронних мереж у регресивному тестуванні програмного забезпечення