Нагога Анастасія – Порівняльне дослідження моделей архітектури багатошарової нейронної мережі для дешифровки сигналів ЕКГ