Проскурка Даниіл – Моделі та методи організації та управління гетерогенними розподіленими базами даних з динамічною структурою