Саркісова Жаннета – Методи data-mining в задачах прогнозування нелінійних нестаціонарних процесів