Северин Максим – Оптимізація параметрів системи керування в умовах невизначеності