Федоренко Дар’я – Застосування методів на графах для зведення матриць до блочно-діагональної форми при схемотехнічному моделюванні