Харитонова Дарія – Пошук оптимального розміру вхідного набору даних для
ефективного прискорення базових матричних операцій на GPU