Шевченко Олександр – Методи оброблення великих масивів даних в пакетному режимі