МУХІН ВАДИМ ЄВГЕНІЙОВИЧ

Професор
Завідувач кафедри

Дата народження: 01.11.1971
Місце народження: м. Київ
Освіта: вища, НТУУ “КПІ”
Вчений ступінь і звання: доктор технічних наук (2015), професор (2017)
Рік з якого працює на кафедрі СП: 2021


Викладає дисципліни:

 • Безпека інформаційних систем
 • Організація баз даних та знань

Галузь наукової діяльності: безпека розподілених комп’ютерних систем та аналіз ризиків; проектування систем інформаційної безпеки; механізми адаптивного контролю безпеки в розподілених обчислювальних системах; розробка політики безпеки для комп’ютерних систем та мереж

Загальна кількість публікацій: понад 200, серед яких 80 статей, 3 патенти, 7 монографій, підручників та учбових посібників

ПЕТРЕНКО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

Професор

Дата народження: 03.11.1935
Місце народження: с. Войтівці, Волочиський р-н, Хмельницька область
Освіта: вища, закінчив  з відзнакою НТУУ “КПІ” у 1957 році
Вчений ступінь і звання: доктор технічних наук (1969), професор (1970)
Академічні звання: член-засновник Академії інженерних наук України
Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Видатний  діяч НТТУ “КПІ” (https://kpi.ua/petrenko-about)
Почесні звання: Орден “Знак пошани” (1986), Лауреат Державної премії України (1986), Заслужений діяч науки і техніки України (1997), Заслужений професор НТУУ “КПІ” (1998), медаль Міністерства освіти і науки України “За наукові досягнення” (2005), ад’юнкт-професор Мічиганського Державного Університету (США, 1993), почесний член Інституту електро-інженерів (ІЕЕ, Англія), Лауреат премії КПІ (1972,1978,1990)
Працює на кафедрі СП з 1957 року
Викладає дисципліни:

 • Чисельні методи-1: Розв’язання систем лінійних рівнянь, знаходження власних значень та наближення функцій (для бакалаврів)
 • Чисельні методи-2: Розв’язання нелінійних та диференціальних рівнянь  (для бакалаврів)
 • Основи сервісно-орієнтованих обчислень і архітектур (для магістрів)
 • Моделювання систем  (для бакалаврів)
 • Стан і перспективи сервісно-орієнтованих обчислювань  (для аспірантів)

Галузь наукової діяльності: Сервіс-орієнтовані обчислення, хмарні обчислення, технології блокчейна, інтелектуальні розподілені системи комп’ютерного проєктування, бездротові сенсорні мережі моніторингу стану здоров’я. новітні математичні методи моделювання технічних і соціально-економічних об’єктів, інструментарій створення сучасних  систем  сервісів  як основи Інтернету речей.

Загальна кількість публікацій: 440 серед яких 325 статей, 44 винаходів і 2 патентів, 29 монографій, підручників та учбових посібників. Зокрема:

Монографії і підручники

 • Сигорский В.П., Петренко А.И.“Теория электрических схем”.Техника”, Киев, 1967 (перше видання) і “Вища школа”, Киев, 1970 (друге видання);
 • Сигорский В.П., Петренко А.И. “Алгоритмы анализа электронных схем”. “Техника”, Киев, 1971;
 • Petrenko A., Sigorsky V. “Algorithmic analysis of electronic circuits”, Western Periodical, San-Francisco, USA, 1975;
 • Петренко А.И. “Основы  автоматизированного проектирования ”. ”Техника”, Киев, 1982;
 • Петренко А.І., Семенков О.І . “Основы построения САПР” (підручник) . “Вища школа”, Киев, 1984 – первое издание, 1985 – второе издание);
 • Petrenko A.I., Ladogubets V.V., Tchkalov V.V., Pudlowski Z.J. “ALLTED” – a Computer-Aided Engineering System for Electronic Circuit Design” (Petrenko A.I., UICEE, Melbourne, 1997);
 • Фельдман Л.П., Петренко А.І.,Дмитрієва О.А.„Чисельні методи в інформатиці” (підручник), Київ, ВНУ, 2006 ;
 • Петренко А.І. ’”Вступ до Grid технологій в науці і освіті “, вид-во „Політехніка”, 2008;
 • Петренко А.І. “Застосування   Grid технологій в науці і освіті”, вид-во „Політехніка”, 2009
 • Petrenko A.I., Petrenko O.O. “Service-oriented Mobile Healtcare”. (eBook).  LAMBERT Academic Publishing, Germany, – 2018;
 • Петренко А.І., Забара  С. C. “Основи наукової діяльності” (навч. посіб). Київ: «Університет «Україна», 2018;

Вибрані статті

 • Petrenko, A. Breathmonitor: Sleep Apnea Mobile Detector. Studies in Computational Intelligence series: System Analysis & Intelligent Computing: Theory and Applications, Springer Nature Switzerland AG, 2022
 • Pysmennyi, I., Petrenko, A., Kyslyi, R. Graph-based fog computing network model. Applied Computer Science, 2020, 16(4), стр. 5–20.
 • Petrenko, A., Bulakh, B. Automatic service orchestration for e-health application.Advances in Science, Technology and Engineering Systems, 2019, 4(4), стр. 244–250.
 • Shadura, O., Carminati, F., Petrenko, A. Performance optimization of physics simulations through genetic algorithms. Journal of Computer Science, 2019, 15(1), стр. 57–66.
 • Petrenko, A., Kyslyi, R., Pysmennyi, I. Detection of human respiration patterns using deep convolution neural networks. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2018, 4(9), стр. 6–13
 • Петренко А.И. Процессно-ориентированное проектирование программных комплексов как систем сервисов. System Research & Information Technologies, 2016, № 4, с.46-56, ISSN 1681–6048.
 • Кислий Р., Петренко А. Розпізнавання людської діяльності за допомогою портативних натільних датчиків. Системні дослідження та інформаційні технології, 2020, № 2, с.41-52.
 • Петренко А., Круш І., Ткаченко Д., Михалько В. Машинне навчання при діагностуванні і моніторингу сонного апное. Системні дослідження та інформаційні технології, 2020, №3.
 • I. Pysmennyi, R. Kyslyi, and A. Petrenko. Edge computing in multi-scope service-oriented mobile healthcare systems, Syst. Res. Inf. Technol., no. 1, pp. 118–127, Mar. 2019.;
 • Ihor Pysmennyi, Roman Kyslyi, Anatoly Petrenko. Туманні обчислення в багатоцільових сервіс-орієнтованих мобільних медичних системах” // Системні дослідження і інформаційні технології”, 2019, № 1, с.118-127.
 • Петренко А.І. Про неминучі зміни в  ІТ індустрії і підготовці кадрів в умовах п’ятої  промислової  революції (Індустрія-5.0). Системні дослідження та інформаційні технології, 2022, №1.
 • Петренко А.І. Медична діагностика здоров’я на дому як сервіс, Клінічна інформатика і Телемедицина”, ISSN 1812-7231, т.16, вип.17, 2022

РОГОЗА ВАЛЕРІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ

Професор

Дата народження: 15.04.1947
Місце народження: м. Ужгород
Освіта: вища, НТУУ “КПІ”
Вчений ступінь і звання: доктор технічних наук (1996), професор (1999)
Рік з якого працює на кафедрі СП: 2007
Викладає дисципліни:

 • Системи з розподіленими базами даних
 • Автоматизоване проектування пристроїв на ПЛІС

Галузь наукової діяльності: математичні методи системного проектування, штучний інтелект, інтелектуальні паралельні та розподілені інформаційні системи, методи адаптації та еволюційної самоорганізації складних систем
Загальна кількість публікацій: понад 100, серед яких 6 монографій та 18 учбових посібників, зокрема: “Расчет и конструирование микросхем” (співавтори: Калніболотський Ю.М., Корольов Ю.В., Богдан Г.І., Київ, “Вища школа”, 1983), “Metody і srodki projektowania obiektow interoperabilnych” (Warszawa, “EXIT”, 2006), “Materialy dydaktyczne do przedmiotow “Przetwarzanie rownolegle і rozproszone” і “Zaawansowane technologic programowania” * (Szczecin, PS, 2007), “Інтелектуальні платформи розподілених інформаційних середовищ” (Київ, НТУУ “КПІ”, 2009), розділ в книзі “Advanced Computer Technologies” (USA, KLUWER, 2006)

КИСЕЛЬОВ ГЕННАДІЙ ДМИТРОВИЧ

Доцент

Дата народження: 24.03.1948
Місце народження: м. Берлін (Німеччина)
Освіта (що закінчив): вища, НТУУ “КПІ”
Вчений ступінь і звання: кандидат технічних наук (1979)
Академічні звання: старший науковий співробітник (1982)
Рік з якого працює на кафедрі СП: 1972
Викладає дисципліни:

 • Технологія створення програмних сервісів
 • Системний аналіз
 • Проектний менеджмент
 • Сучасні технології проектування програмних систем

Галузь наукової діяльності: обробка речень природної мови для прийняття управлінських рішень, сервіси дистанційного навчання.
Загальна кількість публікацій: понад 80 серед яких 45 статей, 3 монографії \ учбових посібника. Зокрема:

 • А.И. Петренко. Автоматизация проектирования цифровых схем / А.И. Петренко, О.Ф. Цурин, Г.Д. Киселев. – Киев : Вища школа, 1978. – 151 с.
 • Кисельов Г.Д. Сучасний стан і світові тенденції розвитку дистанційної освіти: Монографія. Розділ 4. / Кисельов Г.Д., Подиряко В.І. – К. : Університет «Україна», 2010. –– C. 260-328.
 • Петренко А.І. Практикум з грід-технологій : Навчальний посібник  / А.І. Петренко, С.Я. Свістунов, Г.Д. Кисельов. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 448 с.
 • Кисельов Г.Д. Інфраструктура платформи електронної підтримки навчального процесу / Кисельов Г.Д., Мироненко С.С. // Вчені записки таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серия: Технічні науки. Том 29(68) № 4, 2018, Ч.1, с. 153-164.
 • Shaptala R.V. Using graph embeddings for Wikipedia link prediction / R.V. Shaptala, G.D. Kyselev // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Сер. : Системний аналіз, управління та інформаційні технології = Bulletin of theNational Technical University “KhPI”. Ser. : System analysis, control and information technology : зб. наук. пр. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. – № 1. – С. 48-52.
 • Кисельов Г.Д. Інфраструктура платформи електронної підтримки навчального процесу / Кисельов Г.Д., Мироненко С.С. // Вчені записки таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серия: Технічні науки. Том 29(68) № 4, 2018, Ч.1, с. 153-164.

АРТЮХОВ ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ

Доцент

Дата народження: 14.01.1941
Місце народження: смт. Рокитне, Київська обл
Освіта: вища, НТУУ “КПІ”
Вчений ступінь і звання: кандидат технічних наук (1970), доцент (1976)
Рік з якого працює на кафедрі СП: 1966
Викладає дисципліни:

 • Архітектура обчислювальних систем
 • Комп’ютерні системи обробки зображень та сигналів
 • Цифрова обробка сигналів
 • Проектування комп’ютерних систем і мереж

Галузь наукової діяльності: методи та засоби цифрової обробки сигналів, проектування мікропроцесорної апаратури
Загальна кількість публікацій: понад 100, серед яких монографії, підручники та учбові посібники, зокрема: “Мультимедиа” (співавтори: Петренко А.І., Будняк А.А, Кисельов Г.Д. та інші, Київ, BHV, 1994), “Проектирование микропроцессорной электронно-вычислительной аппаратуры” (співавтори: Будняк А.А., Лапій В.Ю., Молявко С.М., Петренко A.І., Київ, “Техніка”, 1988)

КАПШУК ОЛЕГ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Доцент

Дата народження: 19.08.1941
Місце народження: м. Київ
Освіта: вища, НТУУ “КПІ”
Вчений ступінь і звання: кандидат технічних наук (1971), доцент (1973)
Рік з якого працює на кафедрі СП: 1964
Викладає дисципліни:

 • Технічне забезпечення інформаційних технологій
 • Комп’ютерні системи обробки зображень та сигналів
 • Безпека інформаційних технологій
 • Контроль та діагностика інформаційних систем
 • Теорія інформації і кодування

Галузь наукової діяльності: прикладні аспекти цифрової обробки зображень, моделювання МЕМС, біометричні технології ідентифікації в інформаційних системах, тестування комп’ютерних систем та захист інформації
Загальна кількість публікацій: понад 100, серед яких 5 авторських свідоцтв, монографії, підручники та учбові посібники, зокрема:
”Обработка графической информации на ЭВМ” (співавтори: Петренко А.І., Абакумов В.Т. та ін., Київ, “Техніка”, 1974)

СТІКАНОВ ВАЛЕРІЙ ЮХИМОВИЧ

Доцент

Дата народження: 23.09.1947
Місце народження: м. Потсдам (Німеччина)
Освіта: вища, НТУУ “КПІ”
Вчений ступінь і звання: кандидат технічних наук (1987), старший науковий співробітник (1988)
Рік з якого працює на кафедрі СП: 1996
Викладає дисципліни:

 • Комп’ютерна схемотехніка
 • Нано-технології в інформаційних технологія

Галузь наукової діяльності: дослідження та розробка енергонезалежної пам’яті
Загальна кількість публікацій: 45, серед яких 38 статей, 7 винаходів. Зокрема:

 • Alessandro Grossi, Cristian Zambelli, Piero Olivo, Enrique Miranda, Valeriy Stikanov, Christian Walczyk, and Christian Wenger, “Electrical characterization and modeling of pulse-based forming techniques in RRAM arrays,” Solid-State Electronics, 115 (2016). – рр. 17-25.
 • Alessandro Grossi, Damian Walczyk, Cristian Zambelli, Enrique Miranda, Piero Olivo, Valeriy Stikanov, Alessandro Feriani, Jordi Suñé, Gunter Schoof, Rolf Kraemer, Bernd Tillack, Alexander Fox, Thomas Schroeder, Christian Wenger, and Christian Walczyk, “Impact of inter-cell and intra-cell variability on forming and switching parameters in RRAM arrays,” IEEE Transactions on Electron Devices (TED), August 2015, volume 62, number 8.
 • Cristian Zambelli, Alessandro Grossi, Damian Walckzyk, Thomas Bertaud, Bernard Tillack, Thomas Schroeder, Valeriy Stikanov, Christian Walckzyk, “Statistical analysis of resistive switching characteristics in ReRAM test arrays,” IEEE International Conference on Microelectronic Test Structures (ICMTS), 2014.
 • Alessandro Grossi, Cristian Zambelli, Piero Olivo, Enrique Miranda, Valeriy Stikanov, Thomas Schroeder, Christian Walczyk, and Christian Wenger, “Relationship among current fluctuations during forming, cell-to-cell variability and reliability in RRAM arrays,” IEEE International Memory Workshop (IMW), 2015.

БЕЗНОСИК ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Доцент
Вчений секретар

Дата народження: 15.12.1973
Місце народження: м. Київ
Освіта: вища, НТУУ “КПІ”
Вчений ступінь і звання: кандидат технічних наук (2011)
Рік з якого працює на кафедрі СП: 1997
Проводить лабораторно-практичні заняття з дисциплін:

Структури даних і алгоритми

 • Вступ до інформаційних технологій
 • Побудова та аналіз алгоритмів
 • Програмування та алгоритмічні мови
 • Теорія мов програмування
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Операційні системи
 • Сучасний інструментарій програмування та проектування інтерфейсу користувача

Галузь наукової діяльності: моделювання складних об’єктів
Загальна кількість публікацій: понад 30

БУЛАХ БОГДАН ВІКТОРОВИЧ

Доцент

Дата народження: 20.09.1985
Місце народження: м. Київ
Освіта: вища, НТУУ “КПІ”
Вчений ступінь і звання: Кандидат наук
Рік з якого працює на кафедрі СП: 2011

Викладає дисципліни:

 • Об’єктно-орієнтоване програмування

Проводить лабораторно-практичні заняття з дисциплін::

 • Чисельні методи
 • Проектування автоматизованих інформаційних систем
 • Грід-технології для розподілених обчислень та обробки даних
 • ООП

Галузь наукової діяльності: семантичний веб, cервісно-орієнтована архітектура та веб-сервіси, хмарні обчислення, грід-технології
Загальна кількість публікацій: 31

ГІОРГІЗОВА-ГАЙ ВІКТОРІЯ ШАЛВІВНА

Доцент

Дата народження: 02.09.1957
Місце народження: м. Нова Каховка, Херсонська обл.
Освіта: вища, НТУУ “КПІ”
Вчений ступінь і звання: кандидат технічних наук (1996)
Рік з якого працює на кафедрі СП: 1981
Викладає дисципліни:

 • Комп’ютерні мережі
 • Проектування комп’ютерних систем і мереж
 • Математичне моделювання систем та процесів
 • Комп’ютерна схемотехніка
 • Аналіз цифрових схем

Галузь наукової діяльності: технології комп’ютерних і телекомунікаційних мереж, математичне моделювання систем і процесів
Загальна кількість публікацій: понад 30

КИРЮША БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ

Доцент

Дата народження: 28.06.1977
Місце народження: м. Київ
Освіта: вища, НТУУ “КПІ”
Вчений ступінь і звання: кандидат технічних наук (2006)
Викладає дисципліни:

 • Безпека інформаційних технологій

Проводить лабораторно-практичні заняття з дисциплін::

 • Комп’ютерна схемотехніка
 • Технічне забезпечення інформаційних технологій
 • Цифрова обробка сигналів
 • Основи проектування інтегральних схем і систем
 • Теорія інформації і кодування
 • Автоматизоване проектування заказних ВІС
 • Комп’ютерна графіка і візуалізація
 • Архітектура обчислювальних систем

Галузь наукової діяльності: теорія інформації та апаратні засоби IT
Загальна кількість публікацій: понад 10

КИСЕЛЬОВА АННА ГЕННАДІЇВНА

Доцент

Дата народження: 28.07.1984
Місце народження: м. Київ
Освіта: вища, НТУУ “КПІ”
Вчений ступінь і звання: кандидат технічних наук (2014)
Рік з якого працює на кафедрі СП: 2011
Викладає дисципліни:

 • Організація баз даних та знань, управління проектами, проектний менеджмент

Проводить лабораторно-практичні заняття з дисциплін:

 • Організація баз даних та знань, управління проектами та проектний менеджмент, теорія прийняття рішень

Галузь наукової діяльності: розробка інтелектуальних контекстно-залежних систем
Загальна кількість публікацій: >30, серед яких монографія “Интеллектуальные системы управления преобразователями в smart grid” (співавтор: Жуйков В.Я., К: Ин-т электродинамики НАН Украины – 2014.)

ХАРЧЕНКО КОСТЯНТИН ВАСИЛЬОВИЧ

Доцент

Дата народження: 25.11.1970
Місце народження: м. Київ
Освіта: вища, НТУУ “КПІ”
Вчений ступінь і звання: кандидат технічних наук (2001)
Рік з якого працює на кафедрі СП: 1992
Викладає дисципліни:

 • Обчислювальна геометрія
 • Спеціальні розділи інформаційних технологій проектування
 • Проектування автоматизованих інформаційних систем

Галузь наукової діяльності: обчислювальна геометрія, паралельні обчислення, розробка програмного забезпечення
Загальна кількість публікацій: понад 10

БРИТОВ ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Доцент

Старший викладач
Дата народження: 11.01.1954
Місце народження: м. Київ
Освіта: вища, НТУУ “КПІ”
Рік з якого працює на кафедрі СП: 1979
Викладає дисципліни:

 • Архітектура обчислювальних систем
 • Цифрова обробка аудіоінформації
 • Чисельні методи
 • Методи оптимізації

Галузь наукової діяльності:

 • системи реального часу
 • ЦОС
 • ПЛІС,
 • мікропроцесори

Загальна кількість публікацій: понад 15. Зокрема:

 • В.Г. Артюхов, О.А. Бритов. Проектування цифрових фільтрів в середовищі пакета схемотехнічного моделювання Micro-Cap – Електроніка та зв’язок, т. 20, Вип. 4, 106-114 с.
 • V. Artuhov, O. Brytov. Sigma-Delta Modulators Transfer Functions Derivation; IEEE 36th International Conference on ELECTRONICS AND NANOTECHNOLOGY(ELNANO), Kyiv, 2016, pp 370-373.
 • В.Г. Артюхов, О.А. Бритов, О.О. Капшук. Проектування цифрових еквалайзерів в середовищі пакету схемотехнічного моделювання Micro-Cap. Вісник університету “Україна”, сер.”Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика”, № 1, 2017 р., с. 26-34.
 • V. Artuhov, O. Brytov. Design of Lattice Filters Sections. IEEE 38th International Conference on ELECTRONICS AND NANOTECHNOLOGY (ELNANO), Kyiv, 2018, pp 365-368. V. Artuhov, O. Brytov. FIR filter design by Micro-Cap tools. IEEE 39th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO), Kyiv, 2019, pp. 626-629.

ІЩЕНКО ГАННА ВАЛЕРІЇВНА

Доцент

Дата народження: 01.10.1979
Місце народження: м. Київ
Освіта: вища, НТУУ “КПІ”
Рік з якого працює на кафедрі СП: 2010
Викладає дисципліни:

 • Інтелектуальні системи
 • Сучасні парадигми програмування і моделювання програмних систем
 • Системи з розподіленими БД

Галузь наукової діяльності: штучний інтелект: генетичні алгоритми, нейронні мережі
Загальна кількість публікацій: 9, серед яких монографія «Інтелектуальні платформи розподілених інформаційних
середовищ» (співавтор: Рогоза В.С.)

РОМАНОВ ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Старший викладач

Дата народження: 16.10.1942
Місце народження: м. Ульянівськ, Росія
Освіта: вища, НТУУ “КПІ”
Рік з якого працює на кафедрі СП: 1966
Викладає дисципліни:

 • Вступ до інформаційних технологій
 • Програмування та алгоритмічні мови
 • Побудова та аналіз алгоритмів
 • Структури даних і алгоритми

Галузь наукової діяльності: моделювання електронних схем, аналіз алгоритмів
Загальна кількість публікацій: понад 70, серед яких 20 методичних посібників, 4 авторські свідоцтва

СЕРГЕЄВ-ГОРЧИНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Старший викладач

Місце народження: м. Київ
Освіта: вища, НТУУ “КПІ”
Рік з якого працює на кафедрі СП: 2014
Проводить лабораторно-практичні заняття з дисциплін:

 • Інтелек. аналіз даних
 • Комп. методи інт. обр. даних

Загальна кількість публікацій: 10

КИСЛИЙ РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Асистент

Дата народження: 27.03.1992
Місце народження: м. Київ, Україна
Освіта (що закінчив): вища, НТУУ “КПІ”
Вчений ступінь і звання (за наявності): кандидат технічних наук
Рік з якого працює на кафедрі СП: 2017
Викладає дисципліни:

 • Обробка природніх мов

Проводить лабораторно-практичні заняття з дисциплін:

 • Моделювання складних систем

Галузь наукової діяльності: машинне навчання, обробка природніх мов, прогнозування числових рядів
Загальна кількість публікацій: понад 7, серед яких – статті у наукових фахових виданнях України та Scopus. Зокрема:

 • Detection of human respiration patterns using deep convolution neural networks Petrenko, A., Kyslyi, R., Pysmennyi, I. Eastern-European Journal of Enterprise Technologiesthis link is disabled, 2018, 4(9), pp. 6–13
 • Graph-based fog computing network modelPysmennyi, I., Petrenko, A., Kyslyi, R. Applied Computer Sciencethis link is disabled, 2020, 16(4), pp. 5–20

НАУМЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Асистент

Дата народження: 25.01.1994
Місце народження: м. Київ
Освіта: вища, НТУУ “КПІ”
Рік з якого працює на кафедрі СП: 2018
Проводить лабораторно-практичні заняття з дисциплін:

 • Системи баз даних
 • Проектування інформаційних систем
 • Проектний менеджмент
 • Системний аналіз

Галузь наукової діяльності: безсерверні технології
Загальна кількість публікацій: 8

ЯРЕМЕНКО ВАДИМ СЕРГІЙОВИЧ

Асистент

Дата народження: 16.05.1994
Місце народження: м. Жезказган, Казахстан
Освіта: вища, НТУУ “КПІ”
Рік з якого працює на кафедрі СП: 2018
Викладає дисципліни:

 • Паралельні обчислення

Проводить лабораторно-практичні заняття з дисциплін:

 • Паралельні обчислення
 • Безпека інформаційних систем
 • Оброблення надвеликих масивів даних
 • Мультиагентні системи

Галузь наукової діяльності: аналіз великих даних, мультиагентні системи, паралельні обчислення
Загальна кількість публікацій: понад 10, серед яких – статті у наукових фахових виданнях України та Scopus. Зокрема:

 • Yaremenko V. Application of neural network algorithms and naïve bayes for text classification / Rogoza W., Spitkovskyi V. // Journal of Theoretical and Applied Information Technologyю – 2020. – Vol.99. №1. – P. 125-134.
 • Яременко В.С. Підхід до використання фільтра Блума для багатокласової класифікації текстових даних в режимі реального часу / В.С. Яременко., Д.Ю. Будьонний // Науковий журнал “Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво”. – 2019. – №6. – С. 153-159.
 • Булах Б.В. Підхід до компонування REST-сервісів для виконання інженерних обчислень / Б.В. Булах, В.С. Яременко. // НВП ПП «Технологічний центр» – Міжнародний журнал Science Rise. – 2015. – №7(2). – С. 9–14.

ПИСЬМЕННИЙ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Асистент

Дата народження: 03.11.1992
Місце народження: село Яблунець Ємільчинського району Житомирської області
Освіта: вища, НТУУ “КПІ”
Рік з якого працює на кафедрі СП: 2015
Викладає дисципліни:

 • Проектування інформаційних систем

Проводить лабораторно-практичні заняття з дисциплін:

 • Основи сервісно-орієнтованих обчислень і архітектур
 • Проектування інформаційних систем
 • Хмарні технології

Галузь наукової діяльності: Сервіс-орієнтовані архітектури, Інтернет речей
Загальна кількість публікацій: 5

МИРОНЕНКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Асистент

БОЛОБАН ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

Асистент

Дата народження: 23.09.1998
Місце народження: м. Біла Церква, Київська обл., Україна
Освіта (що закінчив): вища, НТУУ “КПІ”
Рік з якого працює на кафедрі СП: 2021
Проводить лабораторно-практичні заняття з дисциплін:

 • Веб-дизайн
 • Веб-програмування
 • Комп’ютерні мережі

Галузь наукової діяльності: Медичний Інтернет речей
Загальна кількість публікацій: 1

СУМІСНИКИ

ЗАБАРА СТАНІСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ

Професор

Дата народження: 25.01.1934
Місце народження: Полтава
Освіта: вища, НТУУ “КПІ”
Рік з якого працює на кафедрі СП: 2000-2006, 2010
Викладає дисципліни:

 • Вступ до інформаційних технологій

Галузь наукової діяльності: САПР
Загальна кількість публікацій: понад 130 наукових робіт, серед яких 3 монографії та 2 підручники.

КУДІН ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Професор

Дата народження: 22.01.1955
Місце народження: с.Худоліївка, Семенівський р-н, Полтавська обл.
Освіта: вища, Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка
Вчений ступінь і звання: доктор технічних наук (2008), старший науковий співробітник (2003)
Рік з якого працює на кафедрі СП: 2020
Викладає дисципліни:

 • Теорія прийняття рішень
 • Моделювання розподілених систем обробки даних

Галузь наукової діяльності: Прийняття рішень в умовах невизначеності, ризику та нечіткості,
методи обчислень, методи аналізу та оптимізації
Загальна кількість публікацій: понад 190, серед яких, 2 монографії, понад 70 статей у фахових виданнях України,
понад 80 тез доповідей на конференціях, 11 статей в Scopus

СВІСТУНОВ СЕРГІЙ ЯКОВИЧ

Доцент

Дата народження: 24.10.1957
Місце народження: м. Київ
Освіта: вища, НТУУ “КПІ”
Викладає дисципліни:

 • Грід-технології для розподілених обчислень та обробки даних

Проводить лабораторно-практичні заняття з дисциплін:

 • Грід-технології для розподілених обчислень та обробки даних

Галузь наукової діяльності: Грід технології, теорія ядерних систем, квантова теорія поля, теорія симетрій
Загальна кількість публікацій: >10

ПОГОДИННИКИ

КРУШ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Асистент

Місце народження: с. Кортеліси Волинської області
Освіта: вища, НТУУ “КПІ”
Рік з якого працює на кафедрі СП: 2019
Викладає дисципліни:

 • Алгоритми та структури даних
 • Технології створення програмних продуктів

Проводить лабораторно-практичні заняття з дисциплін:

 • Алгоритми та структури даних
 • Технології створення програмних продуктів

Галузь наукової діяльності: машинне навчання, аналіз великих даних
Загальна кількість публікацій: 5

ТКАЧЕНКО ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ

Асистент

Дата народження: 11.01.1994
Місце народження: м. Київ
Освіта: вища, НТУУ “КПІ”
Рік з якого працює на кафедрі СП: 2019
Викладає дисципліни:

 • Алгоритми і структури даних

Проводить лабораторно-практичні заняття з дисциплін:

 • Алгоритми і структури даних

Галузь наукової діяльності: машинне навчання, штучний інтелект
Загальна кількість публікацій: 6

ШАПТАЛА РОМАН ВІТАЛІЙОВИЧ

Асистент

Дата народження: 28.03.1995
Місце народження: м. Умань
Освіта: вища, НТУУ “КПІ”
Рік з якого працює на кафедрі СП: 2019
Проводить лабораторно-практичні заняття з дисциплін:

 • Проектування та аналіз обчислювальних алгоритмів
 • Технології розробки програмного забезпечення
 • Сучасні парадигми програмування і моделювання програмних систем

Галузь наукової діяльності: машинне навчання, обробка природньої мови
Загальна кількість публікацій: 5

ДМИТРО МАРКОВ

Асистент

ВІТАЛІЙ МИХАЛЬКО

Асистент

КЛЕЩ КИРИЛО

Асистент

КУБ’ЮК ЄВГЕН

Асистент

ЯКОВЧУК ОЛЕГ

Асистент

ТКАЧУК АНДРІЙ

Асистент

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

ЧЕРЕПАНОВА ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА

Провідний інженер cекретар кафедри СП, секретар ДЕК

Дата народження: 16.04.1956
Місце народження: м. Новоград-Волинський Житомирської області
Освіта: вища, НТУУ “КПІ”
Рік з якого працює на кафедрі СП: 2008

Задачі та напрямки діяльності: Навчально-методична робота

ТРОЯНОВА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

Старший лаборант

Дата народження: 29.03.1973
Місце народження: м. Київ
Освіта: вища, Київський Інститут Бізнесу та Технологій
Рік з якого працює на кафедрі СП: 2007

Задачі та напрямки діяльності: Навчально-методична робота

МАРЧУК ГАЛИНА ІВАНІВНА

Методист

Дата народження: 14.12
Місце народження: м. Долинськ Сахалінської області, РФ
Освіта: вища, НТУУ “КПІ”

Задачі та напрямки діяльності: Навчально-методична робота