Працевлаштування

Випускники кафедри СП – це фахівці широкого профілю, що володіють комплексними знаннями в області обчислювальної математики і алгоритмізації, програмування і комп’ютерної графіки, баз даних і штучного інтелекту, архітектури комп’ютерів і комп’ютерних мереж. Основним призначенням таких фахівців є проектування і експлуатація складних програмних і програмно-апаратних інформаційних систем різного призначення, що потребує чіткого розуміння взаємодії їх математичного, програмного і апаратного забезпечення.

Разом з тим, системне мислення і ґрунтовна підготовка в галузі комп’ютерних наук, наявність навиків використання сучасних мережевих інформаційних технологій дозволяють випускнику легко спеціалізуватися у різних галузях інформаційних технологій, змінювати напрямки своєї діяльності, працювати в різних організаціях і установах.

Наші випускники працюють архітекторами програмного і апаратного забезпечення інформаційних систем, керівниками проектів, програмістами, аналітиками комп’ютерних систем, адміністраторами комп’ютерних мереж, баз даних тощо, перерахувати все досить важко, але можна виділити декілька основних напрямів діяльності і працевлаштування випускників.

Основні напрями діяльності випускників

Комп’ютерні інформаційні системи:

 • Проектування комп’ютерних інформаційних систем
 • Системна інтеграція засобів обчислювальної техніки і програмного забезпечення, проектування Інтернет-застосувань та сервісів
 • Системна інтеграція рішень у суміжних областях знань
 • Адміністрування і супроводження складних програмно-апаратних систем

Прикладне програмне забезпечення:

 • Розробка прикладного програмного забезпечення комп’ютерних інформаційних систем
 • Веб-програмування та веб-дизайн
 • Розробка програмного інтерфейсу та візуальних компонентів програмного забезпечення
 • Інтеграція програмного забезпечення
 • Супроводження програмного забезпечення
 • Оцінка якості і тестування програмного забезпечення

Бази даних і знань:

 • Проектування баз даних і знать
 • Адміністрування та супроводження баз даних
 • Проектування систем штучного інтелекту
 • Адміністрування та супроводження систем штучного інтелекту
 • Інтелектуальний аналіз і обробка даних

Підтримка мережевої інфраструктури:

 • Адміністрування комп’ютерних мереж
 • Експлуатація і супроводження комп’ютерних мереж
 • Супроводження системного програмного забезпечення комп’ютерних інформаційних систем
 • Організація захисту комп’ютерних мереж

Інформаційний менеджмент:

 • Управління проектами
 • Менеджмент інформаційних технологій
 • Менеджмент інформаційних систем
 • Менеджмент баз даних і знань
 • Менеджмент систем управління підприємством

Системи автоматизованого проектування:

 • Автоматизація проектування комп’ютерних систем, у тому числі мікропроцесорних систем та їх елементів
 • Автоматизація проектування систем обробки біомедичних, фізичних та інших даних
 • Моделювання та прогнозування бізнес-процесів
 • Формалізація предметних областей при створенні автоматизованих систем
 • Моделювання об’єктів та процесів автоматизації в комп’ютерних інформаційних системах

Дослідження показують, що з ростом науково-технічного прогресу зростає автоматизація праці. Щоб отримати роботу в майбутньому, людині потрібно своєчасно освоювати новий інструментарій, шукати нестандартні рішення, працювати в тій сфері, де найбільше цінується творчий і науковий підхід. Інженер — це, напевно, одна з найбільш затребуваних професій майбутнього. Найбільші ІТ-компанії світу вже закладають у свої стратегії популяризацію програмування та інженерії.

Відповідаючи на чисельні запитання абітурієнтів і їх батьків, ми зібрали певну інформацію щодо посад і орієнтовних заробітних плат за цими напрямами.

Типові посади працівників іт-галузі

Розробники (software — SW, hardware — HW Developer або Engeneer). У рамках цього напрямку існують такі посади, як молодші (Junior), провідні (Middle), старші інженери (Senior), керівники проектів (Principal).

Молодші інженери — студенти старших курсів (починаючи з III курсу) провідних технічних вузів по SW-, ІТ-, АСУ-спеціальностям. Вони залучені в “чорнову” роботу відділу: відладка коду (debugging), робота з “старим” кодом (портування), виправлення помилок (bug-fixing). Така робота — це прекрасна можливість для молодих фахівців набути той самий необхідного досвіду, який буде стартовим майданчиком в подальшому зростанні.

Зарплата у таких фахівців, наприклад у Києві, може складати від 100—200 доларів (студенти III курсу, неповний робочий день) до 1000—1300 доларів (студенти V—VI курсів у західних SW-центрах).

Програмісти і інженери з програмного забезпечення — спеціалісти, які складають більшу частину персоналу будь-якої компанії з розробки програмного забезпечення. Крім розробників у проектуванні беруть безпосередню участь Бізнес Аналітики, які не мають нічого спільного з системними аналітиками, а займаються збиранням і формулюванням вимог до відповідного ПЗ; а також Інженери з якості (QA Engineer – тестувальники ). При цьому на 10 розробників ПЗ доводиться до 5 інженерів з якості. Портрет такого спеціаліста: випускник одного з технічних вузів з досвідом роботи близько 3—5 років. Такі спеціалісти залучені до основні проекти компанії: продуктові рішення, системні розробки, офшорні розробки (в залежності від специфіки компанії).

Фахівців з досвідом роботи від 5 років, як правило, запрошують на позицію провідних (старших) інженерів. Такі фахівці володіють достатньою експертизою, щоб бути технічними “гуру” проекту, знати тонкощі реалізації SW/HW-рішення, брати участь в створенні архітектури, написанні тестових завдань і сценаріїв (стосовно відділів забезпечення якості). Часто у таких фахівців є 2—5 співробітників в прямому підпорядкуванні, що беруть участь в сумісному написанні кодовій частині.

До позиції провідного (старшого) інженера дуже близька позиція керівника відділу (Team Leader -TL). Відмінність по позиціях — лише в числі підлеглих: як правило, у керівника відділу в підпорядкуванні від 5 до 20 фахівців. Часто керівник відділу також залучений в розробки.

Керівник проекту(Project Manager) — це одна з ключових позицій в компанії. Керівник займається веденням проектів, відстежує терміни, веде переговори із замовниками і зарубіжними колегами. Безпосередньо написанням коду або тестуванням керівник проекту вже не займається, але може бути залучений в процес обговорення архітектурних особливостей коду.

Доходи керівників проектів можуть бути дуже разными — в основному це залежить від масштабу проекту. 2200—2500 доларів у українських і невеликих західних офшорах, до 5000 і більш в провідних західних центрах.

В рамках Інформаційного менеджменту і мережевого адміністрування зайняті: фахівець служби технічної підтримки (Helpdesk), системний адміністратор, провідний системний адміністратор, IT-менеджер, IT-директор.

Фахівець служби технічної підтримки (helpdesk) — початкова позиція, ці фахівці працюють з UNIX і іншими мережами, серверами, внутрішніми корпоративними IT-системами. Основні обов’язки фахівця технічної підтримки (helpdesk) — консультації користувачів по питаннях інформаційних технологій, вирішення проблем користувачів, пов’язаних з експлуатацією офісної техніки, а також початкове адміністрування мережі. Зарплата залежить від наявності вищої освіти і знання англійської мови

Системний адміністратор головним чином займається адмініструванням мережі компанії. Системний адміністратор може працювати як в рамках IT-відділу компанії, так і один. Залежно від цього різняться обов’язки: якщо системний адміністратор один, то він суміщає в собі і функції helpdesk, і багато що інше.

Зарплата системних адміністраторів, наприклад, у Києві, коливається від 1200 до 3500 доларів: зарплата системного адміністратора з досвідом роботи 1—2 року, початковими навиками адміністрування Windows, із знанням англійського або без складе від 1200 до 2000 доларів. Системний адміністратор з досвідом роботи 2—4 року отримуватиме вже 2000 — 2500 доларів. UNIX-администратор (із знанням англійського) отримуватиме до 3500 доларів.

IT-менеджер управляє IT- відділом. Він веде весь документообіг IT-відділу, відповідає за впровадження нових IT-політик: політики безпеки, стан корпоративної інформаційної системи (ERP – Enterprise Resource Planning), впровадження новітніх систем автоматизованого проектування і іншого прикладного і системного ПЗ, яким користуються співробітники компанії у своїй безпосередній роботі. Зарплата такого фахівця залежить від масштабу компанії і кількості людей в підпорядкуванні.

IT-директор (директор департаменту IT) несе відповідальність за IT-відділ всієї компанії, яка може бути досить великою і розгалуженою. У підпорядкуванні у IT-директора може бути від 10 до 50 чоловік, а заробітна плата варіюється залежно від масштабу компанії і зон відповідальності.

До даної категорії IT-фахівців можна віднести і бізнес-аналітика. Бізнес-аналітик — сполучна ланка між бізнесом і IT. У обов’язку бізнес-аналітика входить дослідження, опис і моделювання бизнес-процессов компанії і їх коректування у зв’язку з впровадженням і підтримкою ERP-системи.

Окремо можна виділити категорію консультантів по впровадженню систем і сервісів: ERP- систем, САПР – систем, систем інформаційної безпеки і спостереження тощо (виробництва як крупних західних, російських або українських компаній, так і розроблених на замовлення), підключення до сервісів провайдерських компаній, таких як хмарні сховища даних, хмарні обчислювальні ресурси (від всесвітньо відомих: IBM, HP, Amazon AWS and Rackspace і вітчизняних компаній) та інше.