Атаманенко Андрій Олександрович – Автоматизація побудови тривимірних сцен в пакеті Maya на прикладі архітектури (компл. проект)

Атаманенко Андрій Олександрович

Тема дипломної роботи: Автоматизація побудови тривимірних сцен в пакеті Maya на прикладі архітектури (компл. проект)

Науковий керівник: Ст. в. Корначевський Я. І.