Асс. Свірін П.В – Розробка комплексної системи метрик для рефакторінгу застарілого коду

Асс. Свірін П.В

Тема дипломної роботи: Розробка комплексної системи метрик для рефакторінгу застарілого коду

Науковий керівник: Асс. Свірін П.В.

Атаманенко Андрій Олександрович – Автоматизація побудови тривимірних сцен в пакеті Maya на прикладі архітектури (компл. проект)

Атаманенко Андрій Олександрович

Тема дипломної роботи: Автоматизація побудови тривимірних сцен в пакеті Maya на прикладі архітектури (компл. проект)

Науковий керівник: Ст. в. Корначевський Я. І.

Атаманчук Віталій Богданович – Аналіз мов програмування мультиагентних систем

Атаманчук Віталій Богданович

Тема дипломної роботи: Аналіз мов програмування мультиагентних систем

Науковий керівник: професор Рогоза В.С.

Ахмадов Тимур Фахрідінович – Застосування системи PCPACK збору знань в Центрі суперкомп’ютерних обчислень НТУУ ”КПІ”

Ахмадов Тимур Фахрідінович

Тема дипломної роботи: Застосування системи PCPACK збору знань в Центрі суперкомп’ютерних обчислень НТУУ ”КПІ”

Науковий керівник: Проф. Петренко А. І.

Ахмадов Тимур Фахрідінович – Використання UMD в учбовій Грід-інфраструктурі

Ахмадов Тимур Фахрідінович

Тема дипломної роботи: Використання UMD в учбовій Грід-інфраструктурі

Науковий керівник: Доц. Свістунов В.Я

Ачкасов Віталій Михайлович – Електронна бібліотека джерел Grid

Ачкасов Віталій Михайлович

Тема дипломної роботи: Електронна бібліотека джерел Grid

Науковий керівник: Проф. Петренко А. І.

Ачкасов Віталій Михайлович – Сервісна підтримка користувачів в вузлах національних Грід-інфраструктур

Ачкасов Віталій Михайлович

Тема дипломної роботи: Сервісна підтримка користувачів в вузлах національних Грід-інфраструктур

Науковий керівник: Проф. Петренко А. І.

Аширов Артур Артурович – Розробка розподіленої системи індексації даних із застосуванням платформи Hadoop

Аширов Артур Артурович

Тема дипломної роботи: Розробка розподіленої системи індексації даних із застосуванням платформи Hadoop

Науковий керівник: Ст. в. Воєвода О. О.

Бабенко Владимир Владимирович – Створення фреймворку для функціонального тестування економічних застосувань

Бабенко Владимир Владимирович

Тема дипломної роботи: Створення фреймворку для функціонального тестування економічних застосувань

Науковий керівник: доц. к.т.н Кисельов Г.Д.

Бабенко Володимир Володимирович – Керування потоками даних

Бабенко Володимир Володимирович

Тема дипломної роботи: Керування потоками даних

Науковий керівник: к.т.н., доц. Корначевський Я.І.