Авраменко Віталій Андрійович – Методи та інструментальні засоби побудови ігор

Авраменко Віталій Андрійович

Тема дипломної роботи: Методи та інструментальні засоби побудови ігор

Науковий керівник: доц., к.т.н. Цурін О.П.