Аззуз Іскандар Джабра – Програма виділення та супроводження рухомих об’єктів у відео послідовності

Аззуз Іскандар Джабра

Тема дипломної роботи: Програма виділення та супроводження рухомих об’єктів у відео послідовності

Науковий керівник: ст. викладач Бритов О.А.