Бабенко Владимир Владимирович – Створення фреймворку для функціонального тестування економічних застосувань

Бабенко Владимир Владимирович

Тема дипломної роботи: Створення фреймворку для функціонального тестування економічних застосувань

Науковий керівник: доц. к.т.н Кисельов Г.Д.