Бабенко Володимир Володимирович – Керування потоками даних

Бабенко Володимир Володимирович

Тема дипломної роботи: Керування потоками даних

Науковий керівник: к.т.н., доц. Корначевський Я.І.