Беленок Богдан Іванович – Паралельні алгоритми тренування нейронних мереж

Беленок Богдан Іванович

Тема дипломної роботи: Паралельні алгоритми тренування нейронних мереж

Науковий керівник: доц. к.т.н Смаковський Д.С.