Бритова Олена Олексіївна – Дослідження методів паралелізації в задачах верифікації

Бритова Олена Олексіївна

Тема дипломної роботи: Дослідження методів паралелізації в задачах верифікації

Науковий керівник: ст. викл. Корначевський Я. І.