Бугайов Олександр Сергійович – Автоматизована система “Документообіг кафедри”. База даних та інтерфейс користувача

Бугайов Олександр Сергійович

Тема дипломної роботи: Автоматизована система “Документообіг кафедри”. База даних та інтерфейс користувача

Науковий керівник: доц. к.т.н. Безносик О.Ю.