Чернацький Артем Юрійович – Дослідження мікроконтролерів та міні комп’ютерів у IoT пристроях

Чернацький Артем Юрійович

Тема дипломної роботи: Дослідження мікроконтролерів та міні комп’ютерів у IoT пристроях

Науковий керівник: доцент, к.т.н., Харченко К.В.