Бакалаври


Абрамова Олександра Олегівна

Тема дипломної роботи: Охорона здоров’я і Грід технології

Науковий керівник: доц. Світстунов С.Я.
Авраменко Віталій Андрійович

Тема дипломної роботи: Методи та інструментальні засоби побудови ігор

Науковий керівник: доц., к.т.н. Цурін О.П.


Аззуз Іскандар Джабра

Тема дипломної роботи: Програма виділення та супроводження рухомих об’єктів у відео послідовності

Науковий керівник: ст. викладач Бритов О.А.


Акимов Вадим Сергійович

Тема дипломної роботи: Інтелектуальна система створення індивідуального календарного плану навчального процесу

Науковий керівник: к.т.н., доц. Кисельов Г.Д.


Акінфієва Анастасія Олегівна

Тема дипломної роботи: Створення бази знань контролю успішності студентів вузу з використанням веб-сервісів

Науковий керівник: к.т.н., доц. Кисельов Г.Д.


Алейніков Олексій Сергійович

Тема дипломної роботи: Програмне забеспечення “Пульт моніторингу та управління пожежної охорони”

Науковий керівник: к.т.н., доц. Артюхов В.Г.


Андреєв Андрій Юрійович

Тема дипломної роботи: Автоматизований засіб пошуку, збору та моніторингу інформації в Інтернет – SiteSputnik

Науковий керівник: Ст. в. Воєвода О. О.


Антонюк Софія Андріївна

Тема дипломної роботи: Реалізація віртуальної реальності у веб застосуваннях

Науковий керівник: ас. Голубова І.А.