Бакалаври > 2016 Рік


Кривокінь Сергій Миколайович

Тема дипломної роботи: Побудова наближених до реального часу розподілених систем обробки даних із застосуванням Apache Storm

Науковий керівник: ас., к.т.н. Свірін П.В.


Круш Ігор Володимирович

Тема дипломної роботи: Мобільна навігаційна система з застосуванням маркерів

Науковий керівник: доц., к.т.н. Харченко К.В.


Куц Михайло Сергійович

Тема дипломної роботи: Програма порвіняння та синхронізації каталогів файлів

Науковий керівник: ст. в. Бритов О. А.


Лешик Андрій Вікторович

Тема дипломної роботи: Алгоритми та програмні засоби обробки зображень на основі генетичних алгоритмів оптимізації

Науковий керівник: доц., к.т.н. Чкалов О.В.


Магас Валентин Васильович

Тема дипломної роботи: Інтелектуальний аналіз геоданих

Науковий керівник: ст. в. к.т.н. Булах Б.В.


Мазурік Олексій Юрійович

Тема дипломної роботи: Дослідження технології побудови рекомендаційних систем для інтернет-маркетингу

Науковий керівник: ас. Гречко А.Е.


Марков Дмитро Костянтинович

Тема дипломної роботи: Порівняння алгоритмів оклюзивного виключення

Науковий керівник: к.т.н. Безносик О.Ю.


Медведський Андрій Миколайович

Тема дипломної роботи: Клієнтська частина системи зберігання корпоративного контенту

Науковий керівник: доц. к.т.н. Безносик О.Ю.


Михалько Віталій Геннадійович

Тема дипломної роботи: Алгоритми та математичні моделі рухомої платформи

Науковий керівник: доц., к.т.н. Харченко К.В.


Мулява Ігор Ярославович

Тема дипломної роботи: Система формування розкладу навчальних занять з використанням суб’єктивних переваг

Науковий керівник: доц., д.т.н. Снитюк В.Є.