Бакалаври > 2016 Рік


Онопрієнко Сергій Володимирович

Тема дипломної роботи: Методи та інструментальні засоби побудови додатків для Apple Watch / iPhone. Аналіз фреймворків як засобів розробки додатків для Apple Watch / iPhone

Науковий керівник: к.т.н., доц. Цурін Олег Пилипович


Осадчий Дмитро Юрійович

Тема дипломної роботи: Методи та інструментальні засоби побудови додатків для Apple Watch / iPhone. Auto Layout як засіб побудови графічних та мультимедійних інтерфейсів для WatchOS/iOS його аналіз та практичне використання.

Науковий керівник: к.т.н., доцент Цурін О.П.


Петрішенко Сергій Олександрович

Тема дипломної роботи: Розробка мобільних застосувань для операційної системи iOS за допомогою мови програмування Swift

Науковий керівник: доц., к.т.н., Безносик О. Ю.


Піпіч Артем Андрійович

Тема дипломної роботи: Виявлення та усунення технічних конфліктів в контекстно-залежних системах

Науковий керівник: доц., к.т.н. Кисельова А.Г.


Прасолов Андрій Павлович

Тема дипломної роботи: Інструментальні засоби аналізу Web-сайтів

Науковий керівник: доц. к.т.н. Цурін Олег Пилипович


Проценко Михайло Михайлович

Тема дипломної роботи: Аналіз фреймворків як засобів розробки Web-додатків

Науковий керівник: доц., к.т.н. Цурін О.П.


Рудий Василь Леонідович

Тема дипломної роботи: Холтерівський монітор ЕКГ та АТ з мобільним доступом

Науковий керівник: доц., к.т.н. Артюхов В.Г.


Сарапулов Віктор Сергійович

Тема дипломної роботи: Eigenfaces алгоритми комп’ютерного зору з використанням OpenCV бібліотеки

Науковий керівник: доц., к.т.н. Харченко К.В.


Свєтлова Олена Костянтинівна

Тема дипломної роботи: Застосування клітинних автоматів для обробки даних

Науковий керівник: доц. Романов В.В.


Севідов Павло Миколайович

Тема дипломної роботи: Дослідження алгоритмів оптимізації індивідуальних планів навчання

Науковий керівник: к.т.н., доц. Кисельов Г.Д.