Бакалаври > 2016 Рік


Семироз Катерина Володимирівна

Тема дипломної роботи: Методи і алгоритми створення опису поверхонь

Науковий керівник: доц., к.т.н., Харченко К.В.


Сергеєв Єгор Ігорович

Тема дипломної роботи: Розробка крос-платформних додатків з використанням фреймворку Xamarin

Науковий керівник: доц. Романов В.В.


Слухай Яна Олександрівна

Тема дипломної роботи: Алгоритми логічного виведення фактів в OWL-онтологіях

Науковий керівник: ст. викладач, к.т.н. Булах Б.В.


Сутула Олександр Віталійович

Тема дипломної роботи: Дослідження функціонально-орієнтованих розширень фреймворків для створення Android застосувань

Науковий керівник: ас. Голубова І.А.


Ткаченко Дмитро Анатолійович

Тема дипломної роботи: Хмарна платформа для Інтернету речей

Науковий керівник: доцент, к.т.н. Харченко К.В.


Унгул Володимир Валерійович

Тема дипломної роботи: Сучасні засоби пошуку вразливостей Web-сайтів та серверів та аналіз їх можливостей і практичного використання

Науковий керівник: доц., к.т.н. Цурин О.Ф.


Ханенко Олександр Андрійович

Тема дипломної роботи: Автоматизовані засоби парсингу проектів дистанційного навчання в Cloud для заповнення сайту http://dl-cloud.kpi.ua

Науковий керівник: доц., к.т.н. Цурін О. П.


Шаптала Роман Віталійович

Тема дипломної роботи: Прогнозування місцезнаходження заданих об’єктів в середовищі контекстно-залежних систем

Науковий керівник: доц., к.т.н. Кисельова А.Г.


Шеренковський Артем Олегович

Тема дипломної роботи: Інтернет радіо

Науковий керівник: доц., к.т.н. Гіоргізова – Гай В. Ш.


Якимець Роман Вікторович

Тема дипломної роботи: Розробка віртуальної лабораторії функціонально-логічного моделювання

Науковий керівник: доцент , к. т. н. Кирюша Богдан Анатолійович