Бакалаври > 2017 Рік


Антонюк Софія Андріївна

Тема дипломної роботи: Реалізація віртуальної реальності у веб застосуваннях

Науковий керівник: ас. Голубова І.А.


Атаманчук Віталій Богданович

Тема дипломної роботи: Аналіз мов програмування мультиагентних систем

Науковий керівник: професор Рогоза В.С.


Беленок Богдан Іванович

Тема дипломної роботи: Паралельні алгоритми тренування нейронних мереж

Науковий керівник: доц. к.т.н Смаковський Д.С.


Бєлоносов Тимофій Михайлович

Тема дипломної роботи: Розробка програмно-апаратної реалізації захищеного бездротового інтерфейсу до безпілотного літального апарату

Науковий керівник: доцент, к.т.н., Кірюша Б.А.


Бондаренко Наталія Сергіївна

Тема дипломної роботи: Система моніторингу та прогнозування стану середовища на основі технології Інтернет речей

Науковий керівник: старший викладач Бритов О.А.


Бугайов Олександр Сергійович

Тема дипломної роботи: Автоматизована система “Документообіг кафедри”. База даних та інтерфейс користувача

Науковий керівник: доц. к.т.н. Безносик О.Ю.


Видолоб Антон Валерійович

Тема дипломної роботи: Розробка системи керування рухом крокуючого робота засобами SimMechanics та Unity

Науковий керівник: доц., к.т.н., Чкалов О. В


Войтенко Павло Олександрович

Тема дипломної роботи: Сайт розрахунку цифрових фільтрів. Інтерфейс користувача

Науковий керівник: старший викладач Бритов О. А.


Войтех Дмитро Володимирович

Тема дипломної роботи: Система оптимізації енергоспоживання для розумного будинку на основі технології Bluetooth Low Energy

Науковий керівник: старший викладач Бритов О.А.


Волоха Олександр Олександрович

Тема дипломної роботи: Дослідження технологій створення віртуальних лабораторій

Науковий керівник: доц., к.т.н, Кисельов Г.Д.