Бакалаври > 2017 Рік


Рак Олександр Олександрович

Тема дипломної роботи: Пошук оптимального набору маршрутів громадського транспорту методами колективного інтелекту

Науковий керівник: доцент, к.т.н., Чкалов О.В.


Сидоренко Захар Андрійович

Тема дипломної роботи: Створення Bitcoin гаманця із використанням технології Blockchain

Науковий керівник: доц. Романов В. В


Токарський Андрій Олегович

Тема дипломної роботи: Застосування об’єктно-орієнтованих баз даних в інформаційних системах

Науковий керівник: ас., к.т.н. Свірін П.В.


Хачатрян Артем Артакович

Тема дипломної роботи: Побудова семантичних веб-додатків з використанням мов опису логічних правил

Науковий керівник: доц. к.т.н Булах Б. В.


Чанцова Катерина Вікторівна

Тема дипломної роботи: Створення розподілених додатків на базі платформи .NET

Науковий керівник: доц. к. т. н. Гіоргізова-Гай В. Ш.


Штанько Денис Валерійович

Тема дипломної роботи: Розробка клієнтської частини інформаційної системи з застосуванням мікросервісної архітектури на мікроконтроллерах

Науковий керівник: доц., к. т. н. Харченко К.В.